Bli medlem!

Tillväxt Motala Ekonomisk förening ska verka för Motalas bästa genom att stärka tillväxten, framtidstron och vi-känslan i Motala. Föreningen ska samla Motalas näringsliv, kommunen och andra aktörer för att offensivt och långsiktigt bidra till att det ska vara bra att verka bo och leva i Motala.

För att lyckas med detta krävs att vi är många som drar åt samma håll, och en bredd av medlemmar är av högsta vikt. Vi hoppas att du och ditt företag vill bidra till den utvecklingen!

Som medlem i Tillväxt Motala Ekonomisk förening är du med och stöttar arbetet i kommunen.

Som medlem får du möjlighet att delta i våra företagsnätverk och förtur i anmälan till flera av våra populäraste evenemang. Dessutom får du medverka på våra medlemsaktiviteter och därmed utöka ditt nätverk. Alla medlemmar får även ta del av viktig information om näringslivets möjligheter samt får ett medlemspaket hemskickat.

För att bli medlem betalar du en insats på 1 000 kr, som återbetalas om du senare skulle välja att gå ur föreningen. Utöver det tillkommer en årlig serviceavgift som bestäms av antalet anställda i företaget.

Serviceavgifter:
0-1 anställda 750 kr/år
2-9 anställda 1 500 kr/år
10-19 anställda 4 500 kr/år
20-49 anställda 6 000 kr/år
50-99 anställda 8000 kr/år
100 eller fler anställda 10 000 kr/år