Våga starta eget!

1:a mars bjuder lokala företagare och företagsstödjande organisationer in till inspirationskväll om företagande i Borensberg.

Borensbergs småföretagarnätverk är en aktiv grupp som träffas regelbundet och planerar gemensamma aktiviteter i Borensberg. Samarbetet tror de själva underlättas av ortens storlek men också den inställning som alla har. Att butikerna drar åt varandra och att bredden i utbudet stärker ortens attraktivitet. Som enskilda företagare finner de ett stort stöd i sin samverkan men ser också möjligheten att inspirera andra till att starta företag, gärna i Borensberg.

–          Vi berättar gärna om hur bra det är att driva företag och butik i Borensberg, säger Kristina Lundin på RAMmakaren, och som tidigare varit verksam i både Stockholm och Motala.

–          Borensbergsborna är väldigt lojala vilket inbjuder till en bra relation, instämmer Anette Tevell som driver Femina Shop, en butik som just firat 55 år!

Med stöd av Tillväxt Motala har nu gruppen tagit initiativ till en inspirationskväll för den som funderar på att starta eget eller bara är nyfiken på företagande generellt. Nätverket kommer att finnas på plats och generöst dela med sig av sina erfarenheter både om Borensberg som etableringsort men också om livet som företagare.

–          Vi tror att vi kan vara ett bra stöd för den som vill pröva sina vingar som företagare, säger Maria Kobli på Mias lilla salong. I gruppen finns både nya och erfarna företagare, några driver sin verksamhet på deltid och andra på mer än heltid.

På plats första mars kommer också Företagarnas Christina Gyberg att finnas, liksom Nyföretagarcentrums Kristin Ericsson och franschisekonsulten Catharina Rodling, alla med tips och goda råd för den som vill veta mer eller ta nästa steg.

–          Vi har valt att lägga träffen på kvällen för att även den som idag har annan sysselsättning ska kunna delta, berättar projektledare Jessica Hallros på Tillväxt Motala AB. Och man behöver varken bo i Borensberg eller vara på väg att starta företag för att komma. Den här träffen är för de som är nyfikna och öppna för inspiration!

Anmälan sker på http://start.motala.se/evenemangskalender/vaga-starta-eget/ och inspirationskvällen är kostnadsfri