Startplats för idéer

Motala, en välkomnande hamn för människor och idéer från hela världen. Snart hela Sveriges sjöstad.

Välkommen!

Motalas näringslivsstruktur håller på att förändras

Vår moderna tillverkningsindustri utgör basen samtidigt som tjänstesektorn, handeln och besöksnäringen expanderar. I all den här förändringen uppstår en kraft och dynamik som Motala vill ta vara på. Inte minst genom satsningar på service till dig som planerar att växa eller starta nytt.

Genom utbyggnaden av tågtrafiken och utvecklingen av riksväg 50 har Motalas läge blivit hyperintressant. Ovanpå detta följer fördelar som finns i en lite mindre stad: Lägre kostnader för hyror och mark, ökad tillgänglighet och mindre trängsel, samt attraktivt sjöstadsboende för dina anställda. Här har du möjlighet att göra verklighet av dina visioner. Stora som små.

Motalabilagan

Motala är hett och lockar allt fler. Många företag vill etablera sig i vår vackra sjöstad. 

Den här bilagan gick ut till Dagens industris läsare samt i Motala tidnings totalutlägg i slutet av april. Syftet: att lyfta allt positivt som är på gång i Motala just nu. Nya bostäder byggs i hela kommunen. Att visa hur nära vi är en internationell etablering som kommer innebära fler än 300 nya årsarbetstillfällen och en mängd förmodade följdetableringar. Men även påvisa vår vackra natur med vandringsleder och fantastiska badplatser. Sveriges talman Andreas Norlén, som har sina rötter i Motala, lyfter sina smultronställen. Vilka det är kan du läsa här:

Hittar du inte vad du söker?