Anläggningen i Motala är en av Europas modernaste

Varje år samlar Sverige in mer än 75000 ton plastförpackningar för återvinning via FTI:s återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Plastkretsen, en av ägarna till FTI, har nu byggt en av Europas modernaste och största sorteringsanläggning för återvinning av plastförpackningar – beläget i Motala Företagspark.

DQ6Q3429

För bara dagar sedan gästades drop in-frukost på Coffice av efterlängtade Plastkretsen – en av Europas modernaste sorteringsanläggningar för plastförpackningar. Karin Petersson, produktionschef för verksamheten, delade med sig av intressant statistik för den plast som insamlas, för anläggningens teknik och hur verksamheten kommer att bedrivas.

För ett stärkt producentansvar

Plastkretsen ägs av plastindustrin, handel och producenter tillsammans. Företaget ansvarar för att industrin lever upp till producentansvaret för plastförpackningar och arbetar tätt tillsammans med FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Anläggningen i Motala, belägen i Boröpannans lokaler i det som en gång i tiden var Distrilux lager,  är en anläggning som på sikt kommer att ta emot alla Sveriges plastförpackningar för återvinning. Utrustningen sorterar upp den insamlade plasten och förbereder den för återvinning, och den sorterade plasten säljs därefter vidare till återvinnare som efter tvätt gör granulat som kan bli till ny plast.

Anläggningen i Motala gör Sverige självförsörjande när det gäller sorteringskapacitet och återvinning av plastförpackningar under många år framöver.

Enklare logistik och mindre transporter

Satsningen är en del i en strävan mot en cirkulär ekonomi, det vill säga att plasten i de förpackningar som sätts på marknaden till en mycket högre grad kan materialåtervinnas. Kapaciteten för sortering av plastförpackningar är låg i Sverige idag vilket leder till en dyr logistik och långa transporter för att skicka materialet till anläggningar i Tyskland. Plastkretsen möter behovet att möta ökningen av plastförpackningar som lämnas till återvinning.

Anläggningen rampar för närvarande upp men drivs redan nu i tre-skift, har ett fyrtiotal medarbetare och beräknas vara i full drift 2019. Är du nyfiken på mer om Plastkretsen och deras verksamhet?

Publicerad: 02 maj 2019
Senast uppdaterad: 18 september 2023

Hittar du inte vad du söker?