Årets Motalagala utgår till förmån för ny jobbmässa

Motalagalan tar 2023 en paus för att skapa utrymme för ett nytt initiativ från Tillväxt Motal, Motala jobb- och kompetensmässa. Mässan planerar att hållas i Lokverkstan i höst.

Tess o Annelie

– Sista åren har anställningstakten ökat ordentligt i Motala, vilket har lett till att vi idag har samma tillväxttakt i antal anställda som snittet i Sverige. Det har medfört att vår arbetskraftsreserv har minskat betydligt, säger Magnus Lindberg, vd på Tillväxt Motala.

För att stärka företagens utvecklingsmöjligheter startar nu Tillväxt Motala upp Motala jobb- och kompetensmässa som planeras att hållas i Lokverkstan i oktober. På mässan kommer det att finnas möjlighet för företag att visa upp sitt företag som en attraktiv arbetsgivare och marknadsföra lediga tjänster, nu och i framtiden. Det kommer även finnas möjlighet för utbildningsföretag och offentliga aktörer att visa upp sig.

– Mässan vänder sig till arbetssökande personer som vill byta jobb eller karriär och till dem som ser över möjligheten att jobba på hemmaplan för att slippa pendla. Idag pendlar cirka 6 000 Motalabor för att jobba på annan ort, berättar mässans projektledare Tess Madeling.

Ett nytt sätt att stötta Motalas företagare

– Vi vill skapa ytterligare ett forum för företagen att synas, fortsätter Tess och får medhåll av mässans andra projektledare Annelie Niklasson.
– Vi ser att detta kan vara en viktig pusselbit i den långsiktiga kompetensförsörjningsplanen för företagen i kommunen, menar Annelie.

Tidigare i år beslutade styrelsen för bolaget att pausa Motalagalan 2023. Utöver att lägga tid och resurser på Motala jobb- och kompetensmässa, såg styrelsen att det inte riktigt fanns ekonomiska förutsättningar att genomföra årets gala. Ökade priser har försämrat det ekonomiska läget för många företag, och de har aviserat att de i detta tuffa ekonomiska läge kommer prioritera andra aktiviteter än galan i år.

– Det gör att vi pausar Motalagalan i år men ser fram emot att arrangera den 2024 i stället! berättar Tess.

Publicerad: 03 maj 2023
Senast uppdaterad: 18 september 2023

Hittar du inte vad du söker?