En hälsosam vardag – på, och utanför, arbetsplatsen

Det bjöds in för Sjöstadslunch på Coffice, denna gång med fokus på en hälsosam arbetsplats – och en hälsosam vardag. Strategier för att förebygga stress och oro är idag ett måste. Men, vad är stress, egentligen? Det gav dagens Sjöstadslunch, svar på.

sara_sjostadslunch

Lunchen inleddes med att Hanna Christensson, PTP-psykolog, och Ulrika Björk från Avonova lärde oss mer om stress och psykisk ohälsa i svenskt arbetsliv, om riskfaktorer i arbetsmiljön och om organisatorisk och social arbetsmiljö. Avonova presenterade sin senaste rapport: jobbhälsoindexet, som är Sveriges största årliga arbetsmiljökartläggning.

Så, vad är stress, egentligen?

Stress är per definition en form av psykiskt obehag. Att vi blir stressade i situationer eller att vi ibland kan känna obehag när kommer till vår arbetsplats är inget vi kan styra över, då känslan är autonom. Vad vi däremot kan göra är att se över våra inre och och yttre krav på oss själva.

Det fördes också diskussion om varför det är på detta vis – där idéer om att den ökade pressen att prestera kan vara en bidragande faktor. Som exempel på dessa krav togs de många unga som är vana att prestera högt hela tiden. Kanske är känslan från skolor och universitet, där den enskilda individen ständigt betygssätts i allt denne levererar, en orsak till varför unga bär med sig dessa höga krav in i arbetslivet.

Vidare pratade Avonovas Hanna om ökade pressen som förflyttat sig till fritiden idag. Tillsammans med höga krav på fritiden, i kombination med hög arbetsbelastning på sin arbetsplats, så ges inte chans till återhämtning – det är då den farliga stressen kan uppstå, den långvariga stressen.

Rörelse på arbetsplatsen

Dagens andra föreläsare var Sara Waerme, med mångårig erfarenhet från sitt arbete som kiropraktor. Sara berättade hur stillasittande påverkar våra kroppar och visade några enkla övningar – som faktiskt gör skillnad. En snabb stretch för bröstryggen, rörelseövningar vid kaffeautomaten eller några knäböj innan fikat kan göra hela skillnaden, menar Sara.

Elisabeth Helander, EH Friskvård, berättade om egenvård och att det kan vara många olika saker – för någon kan det vara träning och för någon annan ensamtid. Elisabeth belyste också vikten av återhämtning i vardagen.

Lunch från YEISAB, Caroline Levin

Avslutningsvis presenterade Caroline Levin, YEISAB, kostens betydelse för det personliga välmåendet. Caroline levererade också dagens lunch.

Publicerad: 18 mars 2019
Senast uppdaterad: 24 januari 2023

Hittar du inte vad du söker?