Förändrade avfallsavgifter på Motalas återvinningscentraler

Det har varit många turer kring avfallsavgifterna sedan Tuddarps återvinningscentral öppnade. Frågan om avfallsavgifterna har nu landat i ett beslut som fattades under måndagens kommunfullmäktigemöte.

Flygbild över sopstation
Denna nyhet är hämtad från motala.se publicerad av Motala kommun 10 februari, 2020

Förslaget som blev ett beslut innebär att företagare i fortsättningen betalar 250 kronor exklusive moms per besök, oavsett antal besök, vid lämning av avfall till våra återvinningscentraler och att varje privathushåll har sexton fria besök per år och betalar därefter 250 kronor inklusive moms per besök.

Bakgrunden till att avgifterna ändras är att man under 2019 för första gången haft möjlighet att föra statistik över antalet företagsbesök på Tuddarp.

– Den nya statistiken visar att vi tidigare har kalkylerat fel när vi satte företagstaxan till 4000 kr/år, då vi ser att den inte täcker kostnaden för det antal besök som företagen gör. Här lutar vi oss mot den lagstiftning som finns på området och som innebär att företagen ska stå för kostnader kopplade till sin egen avfallshantering. Som det är nu har avfallstaxan som betalas av privatpersoner fått täcka upp för delar av företagens kostnader. Det vill vi rätta till nu när vi med den nya statistiken fått en klarare bild, säger Hanna Almérus (M) ordförande i vatten- och avfallsnämnden.

Alternativ för verksamhetsavfall

Återvinningscentralerna är enligt lag i första hand till för kommunens privatpersoner. Det finns flera olika alternativ för de företag som hanterar mycket avfall och vill hålla nere sina kostnader. Man kan till exempel planera sina körningar så att man tar med så mycket som möjligt vid varje besök.

Vissa produkter omfattas av ett producentansvar och man kan då lämna förbrukade produkter till leverantören. De företag som har mycket avfall kan också hyra en container eller storsäck av privata aktörer.

– Ett bra alternativ för företagare är att väga in sitt material över våg på Tuddarps avfallsanläggning för att kunna betala separat per avfallsslag. Detta är i de flesta fall både en billigare och smidigare lösning än att åka till återvinningscentralen. Som exempel kan man väga in ca 1,1 ton trä för 250 kronor, som ett besök på återvinningscentralen kostar, berättar Roger Ek, avfallschef.

Statistiken visar att snittbesöken för privathushåll är sex besök per år i både Motala och Sverige varför 16 kostnadsfria besök bör vara mer än tillräckligt för de allra flesta privathushåll.

Kommunen erbjuder privathushåll att hämta deras trädgårdsavfall och även grovavfall. Hämtningen medför en kostnad beroende på avfallets omfång och vikt.

Publicerad: 12 februari 2020
Senast uppdaterad: 25 januari 2023

Hittar du inte vad du söker?