Hjälp oss utvärdera turistsommaren!

Är du verksam inom besöksnäringen i Motala kommun? Då vill vi veta hur du upplever året som gått!

Cyklar lutade mot en röd husvägg.

Varje år gör vi en temperaturmätning för att följa utvecklingen inom Motala kommuns besöksnäring. SCB:s statistik över gästnätter visar att sommaren har gett oss drygt 7 procent fler övernattningar än rekordsommaren 2022, trots det regniga vädret i slutet av sommaren.

Men Motalas besöksnäringsföretag erbjuder mer än bara övernattningar och därför är dina tankar och erfarenheter från turistsommaren i Motala kommun viktiga. Ju mer information vi får, desto bättre underlag har vi när besöksnäringsfrågor diskuteras och beslut fattas.

Så, är du verksam i ett företag inom besöksnäring vore vi väldigt tacksamma om du tog dig tid att svara på vår enkät. Tipsa gärna andra som också borde svara!

Klicka på länken för att komma till enkäten: https://lnkd.in/ejQr2JUy

Publicerad: 17 november 2023
Senast uppdaterad: 17 november 2023

Hittar du inte vad du söker?