HLR Proffsens verksamhet gör skillnad

Mars månad såg ut att bli en rekordmånad, men så kom en pandemi och förändrade förutsättningarna för företaget HLR Proffsen. Ambitionen hos de företagsamma ägarna har viruset dock inte kunnat rubba, man ska bli störst i Sverige på den livsviktiga hjärt- & lungverksamheten.

HLR_proffsen_2

Lite nedstämda men långt ifrån knäckta, Patrik Ullman och Max Knutsson äger tillsammans det framgångsrika företaget HLR Proffsen som märkligt nog har sina rötter i telekombranschen. Företaget blomstrade och 2019 blev ett rekordår både omsättnings- och resultatmässigt.

Starten på 2020 såg ännu bättre ut, men så under ett par veckor i mitten av mars förändrades allt. En snabbt vikande marknad och man tvingades vidta åtgärder. I dagsläget har man permitterat resten av personalstyrkan till 60% berättar Max och fortsätter:

– Vi hade 100-140 HLR-kurser per månad innan krisen kom, nu i april ser det ut att bli 20 kurser. Vi håller alltid hög standard gällande hygien men nu har vi vidtagit extra åtgärder som att alla dockorna bär munskydd och kursdeltagarna får engångshandskar, vi sprider ut dockorna med stort mellanrum och varje deltagare får en egen att träna på.

Många bokar om sina kurser

Glädjande nog så bokar 85-90% av företagen om, inte av, sina kurser. Något man på HLR Proffsen har arbetat aktivt för.

– En HLR-utbildning är en viktig kunskap, de som tvingas boka av har ju en vilja att kursen ska bli av och är därför villiga att boka om direkt istället. Det är vi givetvis väldigt glada för.

HLR-utbildningarna utgör kärnverksamheten men man erbjuder även brandutbildningar samt säljer hjärtstartare och förstahjälpen-produkter.

Det är så otroligt roligt att arbeta med något som gör skillnad. När man får veta att en människa har överlevt ett hjärtstopp tack vare våra utbildningar, det är en jättehäftig känsla. Vi har världens bästa jobb!

Fler liv skulle kunna räddas

Max delger oss lite siffror som talar sitt tydliga språk 10 000 hjärtstopp inträffar årligen i Sverige. Om man inom tre minuter efter ett hjärtstopp använder en hjärtstartare så överlever ca 74%. En ambulans tar i snitt 10-15 minuter att anlända till patienten, om ingen åtgärd har vidtagits alls, så överlever i stort sett ingen, om man däremot har utfört hjärt-lungräddning så kan många fler klara sig.

Kunskap gör skillnad. Många liv skulle kunna räddas om fler hade kunskap i hjärt- och lungräddning. Så behovet är stort. Gällande HLR proffsens framtidsplaner så är de precis lika tydliga som före krisen.

– Vi skjuter bara allt lite framåt i tiden, målet är att växa och på sikt bli störst i Sverige!

Publicerad: 29 april 2020
Senast uppdaterad: 18 september 2023

Hittar du inte vad du söker?