Kenneth arbetar för en ökad och aktiv närvaro i näringslivet

Motala har de senaste åren haft mycket stark utveckling. Antalet företag är fler än någonsin, liksom antalet invånare. Nu fortsätter arbetet för en ökad och aktiv närvaro i näringslivet.

Från vänster: Erikshjälpen's butikschef Joakim Ragnar och Kenneth Johansson, Jobbanalysen

Arbetslösheten har i Motala sjunkit radikalt och värdeökningen på bostadsmarknaden är av landets starkaste. Men trots det har mätningar påvisat att det uppfattade företagsklimatet – det vill säga hur man upplever det att driva företag i Motala – delvis svagt resultat.

Hösten 2017 bestämde sig näringslivsbolaget Tillväxt Motala AB och Motala kommun därför för att gå till botten med frågan. Sedan dess har 300 företag på olika sätt varit delaktiga i projektet som via workshop, företagsbesök och enkäter kartlagt upplevelsen av att driva företag i kommunen. 

Samtidigt som företagen gett sin bild av läget har kommunen internt arbetat med frågan med nyckelpersoner och ledningen för tjänstemän och politik.

Samverkansprojekt med prioriterade åtgärdspunkter

Upplevelsen från näringslivets håll är att bland annat lotsverksamheten i kommunen fungerar bra, men att tydliga förbättringar finns inom främst områden som attityd, bemötande, kommunikation och dialog. 

Samtliga inspel, åsikter och erfarenheter har sammanställts, summerats och skapat den åtgärdslista med prioriteringar som ska bidra till en positiv utveckling av det lokala företagsklimatet i Motala, och utmynnat i ett samverkansprojekt mellan Tillväxt Motala, Arbetsförmedlingen och Motala kommun.

Åtgärderna summerades i fem områden med  20 prioriterade åtgärdspunkter. Ett område är Ökad och aktiv närvaro i näringslivetKenneth Johansson är projektledare för Jobbanalysen, initiativet som sedan start resulterat i över 650 företagsbesök och i allra högsta grad bidrar till ett förbättrat företagsklimat.

– Arbetet har pågått sedan hösten 2016 och sträcker sig till juni i år. Syftet är att synliggöra de kompetensbehov som finns på såväl kort som lång sikt.

Positiv feedback och värdefulla insikter

Kenneth berättar att ofta får positiva tillrop och att företagarna uppskattar att det finns intresse för frågorna, hos alla typer av företagare, allt från småföretagare till de stora arbetsgivarna. Vidare tror han att en av framgångsfaktorerna i projektet, och som haft stor inverkan på företagsklimatet, är att man får lämna synpunkter; positiva som negativa, på de tre organisationerna.

– Det har bidragit till att lösa problem som uppstått i kontakter med organisationerna. Ofta kan man lösa problem omgående i och med att jag har en kontaktperson från varje organisation som tar tag i det här direkt och pratar med den eller dom det berör. Men det är även en hel del positiva tips och idéer som kommer fram – och även dom förs vidare till ansvariga.

Hallgrens Plåt i Motala

Kenneth besöker i sitt arbete en bredd av företag; på bild ovan ses Bo Bergström, delägare i Hallgrens Plåt, framför en skorstenshuv som ska monteras under dagen. Företaget har 35 anställda, med filialer i Mjölby och Vadstena.

Företaget, som startade sin verksamhet redan 1961, arbetar med plåt i alla dess former som exempelvis byggnadsplåtslagning och ventilation – med hela länet som marknad.

För någon vecka sedan besökte Kenneth också Mefab: Motala Express Fastighets AB. Kenneth Roth är andra generationen i familjeföretaget som startade 1958. Idag är man på företaget 25 anställda och kör transporter såväl lokalt som runt om i landet.

Lager och logistik är ett annat ben i företagsportföljen, och man hyr även ut till olika verksamheter genom fastighetsbolaget.

Publicerad: 08 april 2019
Senast uppdaterad: 18 september 2023

Hittar du inte vad du söker?