Lalandia pekar om riktningen för Motala och regionen

Det danska företaget Lalandia A/S etablering i Varamon och nuvarande Folkets parkområdet prövas nu i detaljplaneprocessen.

Ett inomhus vattenlekland med en slingrande vattenkanal, flera palmer och massor med badande människor

Danska Lalandia driver Skandinaviens två största badland, båda belägna i Danmark. Semesteranläggningarna har, förutom vattenland och häftiga inomhusaktiviteter även attraktiva semesterboenden. Lalandias affärsidé är att erbjuda en värld full av lek. Ett semesterkoncept som har en kundnöjdhet på hela 97 procent.

Med tre starka besöksmål i vår region kan Sveriges turistkarta ritas om genom Lalandia, Kolmården och Astrid Lindgrens värld. Lägg sedan till kända varumärken som Vätternrundan, Göta kanal och Varamobaden så blir det en stark reseanledning till regionen och till Motala, Östergötlands sjöstad.

4,5 miljoner människor kan tack vare den goda infrastrukturen ta sig till Motala inom 3 timmar. Detta tillsammans med Motalas ökade satsningar på näringsliv, turism och besöksverksamhet gjorde Motala attraktivt för Lalandias första utlandssatsning.

Foto: Linnea Staaf

Det här är en oerhört viktig etablering för både Motala och hela regionen, säger kommunstyrelsens ordförande Annelie Almérus (M).

Lalandia är idag ett etablerat koncept med över en miljon besökare per år. Kommunens politiker är överens om att Lalandias etablering är rätt väg att gå och att det tillför mycket positiva värden för Motala, regionen och Sverige.

Om etableringen genomförs beräknas den bland annat kunna skapa 340 nya årsarbetare och 320 000 nya besökare till Motala.

Foto: Lalandia A/S

Företagets VD Jan Harrit menar att det är en naturlig del i tillväxten att det tredje Lalandia byggs i Sverige. Att valet föll på Motala handlar om att det finns många rätta grundförutsättningar.

Det unika och strategiskt viktiga läget gjorde att vi föll för Motala. Det är en semesterort dit många svenskar kan nå inom loppet av 2-3 timmar från städer som Göteborg, Linköping, Norrköping, Jönköping. Närheten till skog och vatten gör staden särskilt naturskön, säger han.

Den planerade anläggningen omfattar ett stort vattenland, aquadome, ett sport- och nöjescentrum och en semesterhusanläggning fördelat på fem områden kring nuvarande Varamobaden och Folkets park. Huvudanläggningen i Motala kommer i mångt och mycket att likna Lalandias anläggningar i Billund och Rödby, men får en del nya inslag i vattenlandet.

Vi vill skapa en semesterstad som ger ljus och värme året om. När Lalandia öppnar behöver man inte flyga så långt bort som till Kanarieöarna och Thailand för att få värme på vintern, säger Jan Harrit.

För att etablering ska kunna genomföras krävs att detaljplanerna som har tagits fram antas och vinner lagakraft. Karaktären i Varamon är unik och viktig att bevara i mesta möjligaste mån. Naturen och de värden som finns i området vägs noga in i detaljplaneringen. För Lalandia är det viktigt att anpassa semesterhusen till den miljön som finns i området.

Samtliga detaljplaner har överklagats och kommunen inväntar nu resultatet av rättsprocessen. Under tiden arbetar kommunen bland annat med sådant som behöver vara förberett längre fram i processen och som ändå måste göras i området. Kommunen är noga med att inte göra insatser för tidigt och invänta den rättsprocess som pågår.

Samarbetet med Motala kommun och andra aktörer har varit mycket positivt. Vi vill vara med och skapa många nya arbetstillfällen och bidra till stadens utveckling. Motala är känt som en aktiv och levande stad, med många fritids- och sportmöjligheter. Dessa kan vi vara med och förbättra, till glädje både för Motalas invånare och de gäster som besöker staden, säger Jan Harrit.

Det finns ett stort intresse för Lalandias etablering och redan idag ser man positiva följdeffekter, främst i form av att fler företag vill etablera sig i Motala.

Lalandias intresse har definitivt satt Motala på kartan och skapat ringar på vattnet. Motalas attraktionskraft är idag mycket stort för ett brett spektrum av företag, säger Tillväxt Motalas vd Magnus Lindberg.

Publicerad: 11 juni 2021
Senast uppdaterad: 26 januari 2023

Hittar du inte vad du söker?