Lokal satsning ska stärka handlarnas digitala utveckling

marie

Strukturomvandlingen inom detaljhandeln fortsätter. Det senaste årets utveckling visar att den digitala omställningen inom handeln accelererar. Det märks i världen, Sverige och Motala. De lokala handelsföretagen i Centrum och Bråstorp arbetar nu tillsammans för att möta nya konsumentmönster. Som ett led i arbetet skapas ett utbildningspaket som ska vässa de lokala handlarna inom digitala medier och e-handel.

Det är näringslivsbolaget Tillväxt Motala AB som samlar de lokala handelsområdena i särskilda nätverk. Ett arbete som pågått i både Centrum och Bråstorp under flera år. Tanken med nätverken är att samverka för att öka tillväxten och lösa gemensamma utmaningar inom branschen lokalt och det aktuella handelsområdet specifikt. Inför 2019 slog nätverken sina påsar ihop för en gemensam satsning på branschens utveckling i Motala.

Under hela året pågår kampanjen Tack för att du shoppar lokalt, med ett flertal insatser, genom gemensam finansiering. Samtidigt har de lokala e-handlarna gemensamt synliggjorts på företagsmässan Motala Expo och som tredje led i satsningen är det utbildning som står i fokus. Igår, den 23 september, samlades handlarna för den första delen i utbildningsserien. Temat? Social shopping; e-handel i sociala medier.

Det är handelsföretagen själva som via Tillväxt Motala och Motala kommun tagit initiativet och tillsammans med studenter från civilingenjörsprogrammet på Linköpings universitet har behoven analyserats. Arbetet resulterade i att erbjuda ett utbildningspaket om fem tillfällen, varav två genomfördes under våren. Utbildningarna möjliggörs genom bidrag från Stiftelsen Alfa som beviljats genom Swedbank i Motalas försorg.

På Swedbank, tillsammans med Stiftelsen Alfa, lägger vi stor vikt vid näringslivets möjligheter att utvecklas genom bl.a utbildning och att behålla sin lokala identitet i marknaden. Handeln har en tuff konkurrens i vår digitala värld och därför känns det bra att vi kan bidra till denna hållbarhet, säger Marie Bergmar, Bankchef på Swedbank i Motala.

Senare i höst kommer handelsföretagen utbildas vidare i digital marknadsföring och digital analys samt fotografering.

Publicerad: 24 september 2019
Senast uppdaterad: 07 juni 2021

Hittar du inte vad du söker?