Lokala jobbspår kan lösa kompetensbrist hos företag

Gapet mellan den kompetens företagen söker och kompetens arbetssökande innehar har aldrig varit så stort som nu. Genom Lokala jobbspår vill Arbetsförmedlingen och Motala kommun tillsammans med arbetsgivare i Motala sudda ut det glappet.

Duo Tina och Jonas

Lokala jobbspår finns i hela Sverige och är ett samarbete mellan Arbetsförmedling, kommuner och lokala företag. Tanken är att det ska stimulera samhällets kompetensförsörjning och individers självförsörjande.
– Kort förklarat är Lokala jobbspår en process av rustande insatser för att en person ska bli anställningsbar hos ett specifikt företag, förklarar Tina Bradley, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen.

Förutom Arbetsförmedlingen och Motala kommun är en viktig nyckel att hitta arbetsgivare som är villiga att satsa på personer som har en längre startsträcka till anställning.

– Företagen är med från början och har en möjlighet att påverka innehållet i utbildningarna utifrån deras behov och vilka kompetenser företaget söker. De är även med när vi väljer ut kandidater, förklarar Jonas Gustavsson, arbetsmarknadshandläggare på Motala kommun.

En insats med många framgångshistorier

Genom att utgå från de behov och förutsättningar som företag har skapas möjligheter till breddad rekrytering. Ofta behövs en kombination av insatser för att en person ska bli anställningsbar hos företaget. Det kan handla om att lära sig ett nytt språk, träna språket på en arbetsplats, få praktisk erfarenhet av det svenska arbetslivet och någon form av utbildning.

– Det handlar om att vi möts och landar i vilken typ av kompetens det är man söker och när i tiden de behöver mer personal. Hur långa våra jobbspår är olika, allt från två veckor till 1,5 år, berättar Jonas.

Sedan 2021 har nära 90 personer i västra Östergötland fått jobb genom Lokala jobbspår. Bland annat inom kommunens kostenheter, som fastighetsskötare till Platen, lokalvårdare på Mjölby kommun och som anställda hos Mixum och Fredrikssons. I Lokala jobbspår jobbar man över kommungränserna för att få fram bästa tänkbara synergier.

– Det bygger på att individen har ett intresse och vilja att utbilda sig till det specifika yrket. Man tittar också på vad man har för erfarenheter sedan tidigare, säger Jonas.

Företagen har mycket att tjäna på att samarbeta

Tillsammans med den aktuella arbetsgivaren skräddarsyr Arbetsförmedlingen en jobbannons under företagets namn. På så vis blir det mer lockande för arbetssökande att söka tjänsten.
– Det är absolut en morot, att det finns en verklig anställning som väntar efter det att man har utbildat sig, säger Tina.

För att man som företag ska vara aktuell för Lokala jobbspår ska det finnas ett anställningsbehov. Tanken är att personen som arbetsgivaren tar sig an efter utbildning ska anställas, men det finns inga krav.
– Vi stöttar både deltagare och arbetsgivare. Man står inte ensam i det här. Det här är en väldigt fin möjlighet för företagen. Det är ett himla roligt jobb att få vara med och se personer utvecklas och ges en möjlighet de kanske inte trodde fanns. Vårt mål är att få både företag och människor att växa, förklarar Jonas.

– Utöver Lokala jobbspår arbetar Arbetsförmedlingen även med rekryteringsutbildningar som där man skräddarsyr en insats utifrån företagens behov. Vår förhoppning är att fler företag får upp ögonen för att vi jobba med fler olika sätt att rekrytera och ser möjligheterna med det, menar Tina.
 – Vi behöver arbetsgivare som ser individer och som är villiga att ge en person som står långt ifrån arbetsmarknaden en ärlig chans, avslutar hon.

Låter det här intressant?

Kontakta Tina eller Jonas för mer info:

Tina Bradley: tina.bradley@arbetsformedlingen.se
Jonas Gustavsson
:  jonas.gustavsson@motala.se

Publicerad: 30 mars 2023
Senast uppdaterad: 18 september 2023

Hittar du inte vad du söker?