Många av Motalas företag mår bra trots pandemin

Varje år skickar Tillväxt Motala ut en enkät till sina medlemsföretag för att ta temperaturen på hur företagen har det. I år visar vår Näringslivsindex att nära hälften av företagen att de räknar med att anställa och 65% förväntar sig att öka sin omsättning.

34043303-customer-service-concept

I år valde 126 företag att svara på enkäten vilket är den högsta antal svar Tillväxt Motala har fått in sedan vi började med undersökningen.
– Vi kan glädja oss åt att företagen har vind i seglen och ser positivt på framtiden. Bland annat räknar 45% av företagen med att nyanställa och 65% av företagen förväntar sig att öka sin omsättning, säger Magnus Lindberg, vd på Tillväxt Motala.

Andelen företag som påverkats negativt av Covid-19 minskar och trenden visar att fler företag kommer stärka ur pandemin. Endast 12 % har angett att det senaste året har varit tufft. Under 2021 har 59% av företagen ökat sin omsättning och 53% har ökat sin vinst.
– Något som också är viktigt för Motala i det större perspektivet är att vi har jobb till kommunens innevånare. Här ser vi också glädjande siffror. 58% av företagen har haft en positiv utveckling av antal anställda under pandemin och 64% har svarat att företagens framtid har påverkats positivt senaste året.

– Det visar att vi är på god väg att komma ur pandemin stärkta och att vi är på väg att komma ifatt från den höga arbetslöslösheten som följde i samband med att flera stora industriföretag lämnade Motala under åren 2000 – 2012, fortsätter han.

Porträtt av Magnus Lindberg

Det efterfrågar Motalas företag

Näringslivsindexen visar också att företagen efterfrågar fler mötesplatser där tjänstemän, politik och företagen kan mötas. Något som är på gång i kommunen.

– Under 2022 kommer vi att lansera nya mötesplatser där företag inom utvalda geografiska områden kommer få möjlighet att höra mer om vad som händer i Motala i stort och inom sitt geografiska verksamhetsområde, säger Magnus.

–  Pandemin har gjort att fler har kunskap och möjligheter att delta på digitala möten. Det gör att vi tror mycket på dessa nya och digitala mötesplatser, fortsätter han.

På frågan om hur företagen ser på Motala och företagsklimatet svarar företagen:

  • 80% av företagen anser att helhetsbilden av Motala är bra eller mycket bra
  • 52% av företagen anser att helhetsbilden av Motala har blivit bättre
  • 82% av företagen anser att den övergripande företagsmiljön är bra eller mycket bra
  • 37% av företagen anser att den övergripande företagsmiljön har blivit bättre

Publicerad: 04 februari 2022
Senast uppdaterad: 04 februari 2022

Hittar du inte vad du söker?