Wow-känsla på årets Byggbranschdag

Ett levande torg som kommer locka av hundratusentals nya besökare, fler attraktiva bostäder och senaste nytt om Lalandias etablering i Motala. Årets byggbranschdag bjöd på mycket framtidstro och inspiration.

IMG_7246

Ett hundratal besökare fanns på plats när årets Byggbranschdag gick av stapeln i Folkets hus. Bland talarna fanns representanter både från externa bolag och från kommunen. Efter en inledning av kommunstyrelsens ordförande Mark Henriksson skiftade fokus till hur vi rustar Motala för tillväxt.

– Är det något vi har lärt oss de senaste åren så är det att vi behöver bli bättre på att berätta vad vi gör och varför vi gör det för Motalas innevånare. Vi jobbar för att Motala ska växa både när det kommer till antal invånare, antal bostäder och för att företag ska vilja etablera sig just här, sa Hanna Hammarlund, verksamhetschef strategisk samhällsplanering på Motala kommun.

Som exempel på områden som just nu kommer utvecklas strategiskt lyfte Hanna Gamla Motala verkstad som kommer knyta an Motala centrum till Borenshult slussar och bilda ett levande kanalstråk. En viktig kommande satsning är även ett nytt aktivitetscenter i Varamon med plats för ny kommunal sport- och simhall. Hon ville också förtydliga att etableringen av Lalandia inte på något sätt har tappat fart.

– Vi jobbar på i hög takt för att se till att Lalandia kommer etablera sig i Motala. Vi har beslutat om fem detaljplaner där tre upphävdes av mark- och miljödomstolen. Dessa måste ses över och det största arbetet gäller Folkets park-området. Vi kommer att ta ett omtag och fokusera på vad som behövs för att förverkliga Lalandias behov när det kommer till antal bostäder. Största utmaningarna att få till är artskydd för till exempel fladdermöss samt strandskydd, berättar Hanna Hammarlund efter att hon klivit av scen.

Motala får beröm

Nästa talare på scen var Ola Serneke, vd för Serneke Invest som började med att berätta att Motala ligger honom varmt om hjärtat. I en jämförelse med Stockholm stad där saker tar lång tid och man får stå länge i kö, menar han på att det är mycket roligare att utveckla i kommuner som Motala. 
– Man ska göra sådant som man känner att det här kommer bli bra. Jag har avbrutit jättestora affärer under mina år i branschen, för mig är det jätteviktigt att alltid gå på magkänsla. Jag vill ge en grym eloge till Motala kommuns tjänstemän, politiker och invånarna som har laddat oss med en extremt positiv känsla i vårt utvecklingsarbete i Gamla Motala verkstad.

Också Knut Poisette, vd Fastator och Magnus Åkesson, vd Point Properties, är glada över att driva projekt i Motala. I en kort historielektion berättade de mer om sin affärsidé över att förvandla gamla tomma varuhus till livliga kvarter innehållandes både butiker och restauranger men även lägenheter.
– Nu väntar vi på att den rättsliga processen ska ha sin gång så att vi kan börja bygga det nya kvarteret Plåtslagaren i och uppepå Gallerian. Parallellt med det tittar vi även på hur vi ska kunna utveckla Baltzarhuset och huskroppen som Statt ligger i. Här vill vi bland annat etablera en vuxenutbildning och bygga ut hotellverksamheter, sa Magnus Åkesson.

När byggnaderna runt Stora torget har förvandlats efter deras planer räknar de med att det kommer att generera i hundratusentals fler besökare varje år.
– Ett viktigt budskap vi har är att vi måste börja tänka bort bilen. Varför ska vi behöva ta bilen in till stadskärnan när vi inte tar bilen in till IKEA:s sängavdelning? När vi shoppar i Ikanohuset ställer vi bilen ganska långt bort från de butiker vi vill besöka. Snart kommer det vara naturligt för oss att också tänka så om våra stadskärnor, säger Knut Poisette.

En vackrare stad med fler bostäder

Motala kommun har sedan något år tillbaka för första gången en anställd gestaltningsstrateg med uppgift att se till att stadsmiljön i Motala upplevs inbjudande och tematiskt håller ihop temat sjöstad. Och det är mycket på gång.

– Just nu ser vi över infartsmiljöerna, att det finns en igenkänning och man får en känsla av att det här är Motala. I det håller vi på att utveckla Östermalmsgatan just nu med mer grönska och att det ska bli säkrare för både gående och cyklister, berättade Åsa Blomqvist.

För många Motalabor kom den efterlängtade nyheten att man ser över och vill förbättra stadsparken. Bland annat kommer den saknade fontänen att ersättas av en ny. Man tittar även på hamnen och hur den ska utvecklas. Bland annat genom att utöka antalet båtplatser. Man har valt att avvakta större arbeten med Stora torget tills man har skapat sig en bättre bild av vad Fastator och Point Properties utveckling har skapat för behov. Men kommande år kommer det bli fokus på ett finare torg med mer pynt och så småningom även vatten för at knyta an med stadspromenaden nedanför.

Som sista större punkt berättade Christine Stafström, mark- och exploateringschef på Motala kommun, mer om kommande bostadsvecklingsprojekt.
– Fler bostäder i och runt gamla Motala bryggeri längs Motala ström, fler tomter på Dynudden och idrottshall och fler bostäder på Ekön är bara några av de projekt som just nu är på gång. Det som kallas Tellus, en förtätning vid de gamla Lundbergshusen på Väster har redan börjat förberedas, berättade hon.  

De största planerna man jobbar med är Bråstorp, etapp 2 och 3 som är lika stort till ytan som hela Motala innerstad.
– Det kommer ta ett par år innan allt är klart men det kommer totalt generera i runt 2000 nya bostäder i en blandning av flerbostadshus, parhus och kedjehus.

För att få en helhetsbild av vad som är på gång just nu men även långsiktigt så hittar ni den rykande färska projektkatalogen här >>

Populärt studiebesök på Södra strand

Byggbranschdagen 2022 avslutades med ett studiebesök på Södra strand där hus två snart är inflyttningsklart. Deltagarna fick möjlighet att besöka både det och huskropp ett där man välkomnades in i en inredd visningslägenhet med bästa utsikt över Platens punkt och Motalaviken.

FAKTA

 • Byggbranschdagen är en inspirationsdag för hela den regionala och breda byggbranschen och vänder sig till allt från bostadsbolag och entreprenadfirmor till bankfolk och tjänstemän.
 • Syfte är att få aktörer inom byggbranschen att mötas över gränserna och hitta nya samarbetsmöjligheter inom allt från miljö till framtidsvisioner samt ta del av de möjligheter som Motala har att erbjuda branschen.
 • Arrangeras av Tillväxt Motala och Motala kommun

ÅRETS PROGRAM

 • Inledning av kommunstyrelsens ordförande
  Mark Henriksson
 • Rustade för Tillväxt
  Hanna Hammarlund, verksamhetschef strategisk samhällsplanering
 • Varför satsar vi i Motala och vad vill vi åstadkomma?
  Ola Serneke, vd Serneke Invest
 • Gröna byggrätter stärker stadskärnan
  Knut Poisette, vd Fastator
  Magnus Åkesson, vd Point Properties
 • Utveckling av Motala stadskärna
  Åsa Blomquist, gestaltningsstrateg
 • Kommande bostadsutvecklingsprojekt
  Christine Stafström, mark- och exploateringschef
 • Digitala projektkatalogen
  Hanna Hammarlund, verksamhetschef strategisk samhällsplanering
 • Paneldiskussion
 • Nästa steg i processen
 • Studiebesök med HP Boende på södra strand

Publicerad: 04 maj 2022
Senast uppdaterad: 06 maj 2022

Hittar du inte vad du söker?