Markanvisningsavtal för ett 40-tal nya lägenheter i kvarteret Munken

Kommunstyrelsen har tagit beslut om markanvisningsavtal för ett 40-tal nya hyreslägenheter i området Bispmotala. Munken 4 med Klarabo Sverige AB. Klarabo Sverige AB är en ny exploatör i Motala och uppför bostadslägenheter med hyresrätt som upplåtelseform.

Simulering över lägenhetshus som ska byggas

Klarabo Sverige AB ansökte om markanvisning för området under hösten 2019. Deras förslag till bebyggelse på Munken 4 innehåller cirka 40 lägenheter fördelade på tre huskroppar med loftgångar och trapphus/hisschakt mellan byggnadskropparna. 

Företaget bygger genom prefabricering i trä och erbjuder attraktiva hyresnivåer genom att utnyttja det statliga investeringsstödet för hyresrätter, och vill påbörja byggnationen i september 2020 vilket ger möjlighet till inflyttning i juni 2021. Markanvisningen sker i enlighet med kommunens riktlinjer för markanvisningar.

Ny fjärrvärmeledning

Genom markanvisningsavtalet förbinder sig kommunen att anlägga ny fjärrvärmeledning i Drottninggatan samt att bekosta viss fastighetsbildning. Klarabo kommer under tiden för markanvisningen att utföra nödvändiga undersökningar av marken.

Karta med exploateringsfastigheten Munken 4

Flera entreprenörer har under hösten visat intresse för att bebygga fastigheten Munken 4. Klarabo’s förslag på byggnation anses uppfylla de krav som ställdes i markanvisningstävlingen för fastigheten bäst.

Fastigheten har tidigare marknadsförts genom markanvisningstävling på kommunens hemsida, på objektvision.se samt i projektkatalogen. Eftersom inga anbud lämnades in i utlyst markanvisningstävling är fastigheten tillgänglig för direktanvisning enligt kommunens riktlinjer för markanvisning.

Klarabos bebyggelseförslag på Munken 4 innehåller cirka 40 lägenheter fördelade på tre huskroppar med loftgångar och trapphus/hisschakt mellan byggnadskropparna. Lägenhetsstorleken varierar mellan tre och fyra rum och kök.

Bebyggelsen anpassas efter befintlig detaljplan och placeras dikt an Drottninggatan med entréer vända ditåt. Mot befintlig trygghetsboende planeras bostädernas uteplatser att byggas. Parkering för nytillkomna bostäder ska uppföras inom fastigheten.

Bebyggelseförslaget bidrar till en miljömässig och social hållbarhet genom att taket och stommen byggs i trä samt att låga hyresnivåer avses hållas genom att Klarabo planerar att nyttja det statliga investeringsstödet för hyresrätter.

Slutprodukten är även energimässigt effektiva och dagvatten ska omhändertas på fastigheten. De tre huskropparna kommer att färgsättas i olika kulörer och material som passar in i området. Räcken och spaljéer kommer att byggas i trä kombinerat med fibercementskivor på gavlarna.

Publicerad: 24 februari 2020
Senast uppdaterad: 25 januari 2023

Hittar du inte vad du söker?