Motala Expo 2020 ställs in

Folkhälsomyndigheten har idag ändrat sin bedömning gällande risken för allmän smittspridning till den högsta nivån och ser tecken på smittspridning i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. Mot bakgrund av detta ställs Motala Expo 2020 in.

Grafik med texten Motala Expo ställer in.

Mot bakgrund av Folkhälsomyndighetens bedömning gällande risken för allmän smittspridning så har Tillväxt Motala AB som arrangörer av Motala Expo fattat beslutet att ställa in mässan. Beslutet är också taget mot bakgrund av att vi känner ett stort ansvar för våra utställare men även för alla Motalabor som potentiella besökare på mässan.

– Naturligtvis ställer det här beslutet till mycket besvär för våra utställare samt det egna bolaget, Tillväxt Motala AB, men vi anser att det materiella obehaget inte står i proportion till vad effekten av att vi fullföljer arrangemanget skulle kunna orsaka, säger projektledare Johanna Sjögren.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB bjöd idag, tisdag den 10 mars 2020, in till en gemensam pressträff om covid-19. Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, säger nu att man för dialog med regeringen om avgränsningar vid större evenemang.

– Varje evenemang måste bedömas efter sina förutsättningar, menar Johan.

Det är naturligtvis svårt att veta hur detta kommer utvecklas framöver, men under rådande omständigheter finner vi på Tillväxt Motala som arrangörer ingen anledning att ta några onödiga risker.

Samtliga partners för Motala Expo är informerade och personal för Tillväxt Motala AB arbetar i detta nu med att kontakta samtliga utställare.

Publicerad: 10 mars 2020
Senast uppdaterad: 25 januari 2023

Hittar du inte vad du söker?