Motala går framåt i företagsranking 2019

Motala kommun går framåt i Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat. ”Det är glädjande att vi ser resultat från det handslag som gjorts mellan kommunen och näringslivet för ett bättre företagsklimat. Ett aktivt arbete ger effekt”, säger kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg (M).

rankning

Varje år rankas företagsklimatet i kommunerna av Svenskt Näringsliv. Rankingen bygger på ett antal olika delar, bland annat enkäter till företagare. Vissa faktorer kan kommunen bara indirekt påverka, medan andra påverkas av företagarnas kontakt med kommunens organisation.

I år ökar Motala kommun 21 platser och hamnar på plats 200. De frågor där Svenskt Näringslivs medlemmar framförallt pekar på förbättringar är ”konkurrens från kommunens verksamheter”,  ” kommunpolitikers attityder” och ”dialog med kommunledning”.

– Bra att det går åt rätt hål, men jag vill se ytterligare förbättringar under mandatperioden. Vår målsättning är att Motala kommun ska rankas bland de 100 bästa till år 2022, säger Kåre Friberg.

Utbildningar för ökad service

Motala kommun och näringslivsorganisationen Tillväxt Motala har tagit ett formellt handslag för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Den gemensamma handlingsplan som upprättas bygger på en dialog med de branschråd som organiseras genom Tillväxt Motala.

– Branschråden har lyft fram behovet av bättre service och bemötande gentemot företag. Vi har genomfört utbildningar riktade mot samtliga chefer och nyckelpersoner i just detta. Dessutom får tjänstepersoner som arbetar med myndighetsutövning särskilda utbildningar, säger Jan Holmberg, utvecklingschef i Motala kommun.

Företagen mer nöjda

NKI, Nöjd-kund-index för företag, visar hittills under 2019 att de företag som svarat på en uppföljning på myndighetsutövning är mer nöjda än 2018. Sammanvägt NKI för Motala kommun 2018 låg på 69 och ligger just nu på 73, vilket är en betydande ökning.

73 är ett värde som ligger nära  genomsnittet för Sveriges kommuner.  De verksamheter som främst ökar från 2018 är brandtillsyn, livsmedel och miljöskydd. NKI för företag sammanställs av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Publicerad: 24 september 2019
Senast uppdaterad: 25 januari 2023

Hittar du inte vad du söker?