Arbetslöshet i kommunen rekordlåg

Motala har efter de tuffa åren i början av 2000-talet hämtat sig från en hög arbetslöshet som nu ligger på rekordlåga nivåer. Vi får gå tillbaka till innan finanskrisen 2009 för att kunna hitta jämförbara siffror. Årets näringslivsrapport visar att Motala är på frammarsch. 

Jelena_färg

I början av 2000-talet valde många stora industrier att lägga ner i Motala vilket resulterade i att vi på kort tid tappade 4 000 industrijobb. Som mörkast var det 2011, då låg ungdomsarbetslösheten i kommunen på 32,9 procent och i åldrarna 16–64 år var motsvarande siffra på 13,3 procent.

Tio år senare har ungdomsarbetslöshet sjunkit till 13,7 procent, och 7,8 procent arbetslöshet 16–64 år enligt siffror från Arbetsförmedlingen.
– Den totala arbetslösheten började sjunka efter sommaren förra året och har gått neråt stadigt efter det, säger Jelena Maric, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Motala.  

– För ungdomar såg vi en stor minskning redan i april 2016, men här såg vi en tydlig uppgång under pandemin vilket är naturligt. Dels på grund av att de ofta har timanställningar och mer osäkra anställningar och att de oftast är sist in med och därmed först ut. Samtidigt drabbade just denna kris branscher som ofta är ingångsyrken för unga som till exempel restaurang, handel och service, fortsätter hon.

Det jobbar Motalaborna med

Under 2021 har arbetslösheten totalt minskat i högre takt i Motala än i Östergötland och riket. De vanligaste områdena som personer i Motala jobbar med är tillverkningsindustrin och vård och omsorg. Över lag har Motala något högre andel personer som jobbar inom de här branscherna. Jelena menar att det fortfarande finns ett stort glapp mellan de kompetensbehov eller krav som arbetsmarknaden har och förutsättningar och bakgrund hos dem som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen.

– Även om inte långtidsarbetslösheten ökar i Motala som den gjort i riket, så har vi många personer som varit arbetslösa länge. De stod redan innan pandemin långt ifrån arbetsmarknaden. Just nu har vi runt 430 personer som varit arbetslösa i två år eller mer, förklarar hon.

Framför allt är det personer som idag saknar en formell utbildning och /eller gymnasiekompetens som står längst bort från ett jobb idag.
– I januari 2022 hade vi omkring 670 personer som har en förgymnasial utbildning eller ingen formell utbildning alls, det är 42% av alla inskrivna. Här kommer det krävas vägledande insatser och utbildningsinsatser både reguljärt, via AF och gemensamma insatser, säger Jelena.

En väg ut i arbetslivet är utbildning

Motala har inga arbetmarknadsutbildningar lokalt som det ser ut i dagsläget, men det finns flera i länet. Bland annat elteknik och restaurang i Norrköping, IT och busschaufförsutbildning i Linköping och industri och vårdbiträde i Mjölby. Dessa kan man som Motalabo tillgång till. Det finns även fler utbildningar än så då Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar är rikstäckande.
– Vi vill sprida ut utbildningarna i länet så det är så lätt som möjligt för så många som möjligt att utbilda sig. Sen hjälper vi till med reseersättning där det är aktuellt. Nu i mars startar vi upp utbildningar som lastbil- och busschaufför där vi förväntar oss ett stort intresse, säger Jelena.  

All information om vilka arbetsmarknadsutbildningar som är tillgängliga finns Arbetsförmedlingens hemsida arbetsformedlingen.se. Där man kan anmäla sig själv till den utbildning man vill veta mer om. Arbetsförmedlingen samarbetar även med Vuxenutbildningen i Motala, som idag erbjuder bland annat kockutbildning och vård- och omsorgsutbildningar.  

I Östergötland finns följande arbetsmarknadsutbildningar:

MJÖLBY

 • Industri
 • Restaurang
 • Vårdbiträde
 • Bygg och plåt

LINKÖPING

 • IT
 • Lokalvård
 • Anläggningsmaskinförare
 • Styckare
 • Fastighet
 • Buss
 • Lastbild
 • Kylmontör

NORRKÖPING

 • Elteknik
 • Restaurang
 • Fordonteknik
 • Lokalvård
 • Vårdbiträde
 • Industri
 • Skenäs ind. anstalt

FAKTA

 • Näringslivsrapporten tas fram årligen av Tillväxt Motala med syfte att få ett uppdaterat nuläge av näringslivets utveckling.
 • Rapporten består av offentliga data från aktie- och kommanditbolagens samt de större ekonomiska föreningarnas bokslut, data från Arbetsförmedlingen och Tillväxt Motalas årliga Näringslivsindex.

Publicerad: 03 mars 2022
Senast uppdaterad: 03 mars 2022

Hittar du inte vad du söker?