Motala topp fem i Sverige

När Fastighetsägarna i dagarna presenterade resultatet av 2019 års fastighetsföretagarindex placerade sig Motala kommun mycket glädjande på en femteplats i hela riket.

Man i kostym sitter vid konferensbord.

Fastighetsföretagarindex är ett sammanfattande mått på hur det är att bedriva fastighetsverksamhet i kommunen.

Den baseras på telefonintervjuer och enkäter till medlemmar i Fastighetsägarna utförda av Demoskop och består av 14 frågor i områdena:
• Förutsättningar för lönsamhet
• Service, handläggning och avgifter
• Samarbete med kommunen

Anders Hallros mäklare på HusEtt fastighetsekonomi AB tillika moderator för Tillväxt Motalas branschråd ”Bygg och fastighet” säger:

– Det är positivt och kul att Motala sticker ut i mätningen. När man tittar i backspegeln har förutsättningarna i Motala varit gynnsamma för de som har gjort affärer i fastighetsbranschen under de senaste fem till tio åren. Hyresnivåer i Motala har historiskt sett varit låga både på hyresfastigheter och andra kommersiella fastigheter och håller succesivt på att komma ifatt övriga regionen. Vakanser på lokalsidan har minskat och efterfrågan på bostäder är som alla vet hög. Det har gjort att det har varit en god investering att äga kommersiella fastigheter i Motala.

Motala bäst i regionen

Undersökningen som genomförs vartannat år besvarades av 2 204 företag i 65 kommuner. Av dessa hamnade Motala kommun på femteplats med 27 i index att jämföra med Linköpings 16.

Gällande området ”service, handläggning och avgifter” ställdes frågor om:
• planärenden fungerar smidigt
• byggärenden fungerar smidigt
• handläggningstiderna är rimliga
• de allmänna kommunikationerna fungerar bra
• Kommunens krav på sophantering
• De kommunala avgifterna i min kommun

Här toppar Motala regionen i samtliga sex frågor och ligger dessutom högt över rikets resultat.

– Inom Branschrådet Bygg och Fastighet har vi under de senaste åren jobbat med frågor som är lokalt prioriterade och som vi anser har förbättringspotential. Vi har haft flera möten med kommunens tjänstemän och politiker där man har utbytt information i olika frågor. Från kommunens sida har man informerat om vad som är på gång och hur man arbetar med de olika frågorna. Detta har skapat en ömsesidig förståelse och kanske är detta samarbete en del i det höga resultatet Motala får i undersökningen, säger Anders.

Publicerad: 21 oktober 2019
Senast uppdaterad: 25 januari 2023

Hittar du inte vad du söker?