Motala topprankad som årets UF-kommun

För tolfte året i rad har Ung Företagsamhet Östergötland genomfört en kommunranking där Östergötlands kommuner rankas och årets UF-kommun utses. Strategiskt arbete, uppsatta mål och samverkan är framgångsfaktorer som tog Motala- och Linköpings kommun hela vägen till en delad förstaplacering.

uf_not2perfect

För tolfte året i rad har Ung Företagsamhet Östergötland genomfört en kommunranking där Östergötlands kommuner rankas och årets UF-kommun utses. Länets kommuner rankas inom tre olika områden kopplat till processutbildningen UF-företagande på gymnasiet. De tre olika mätningarna görs på andelen UF-företagare, antalet program med aktiva UF-elever samt förändringen av andelen UF-elever från föregående läsår i respektive kommun.

Dessa tre mätningar poängsätts på en fallande skala från 7p,6p, 5p o.s.v. ner till 1p. Sedan slås poängen för dessa tre mätningar samman och årets UF-kommun är således den kommunen med högst totalpoäng. De tre mätningarna viktas helt lika i jämförelse till varandra. All statistik inhämtas från Skolverkets databas(SIRIS) samt Ung Företagsamhets databas.

Linköping och Motala i toppen

Linköping hamnar på delad förstaplats tillsammans med Motala. Gemensamt för de båda kommunerna är att de senaste åren visar en positiv utveckling i rätt riktning vilket Ung Företagsamhet under många år arbetet för att få igång. Strategiskt arbete, uppsatta mål och samverkan är framgångsfaktorer som visar goda resultat.

Ung Företagsamhet gör skillnad

Rapporten ”Övning ger färdighet” visar att utbildningen UF-företagande har betydande positiva effekter för samhällsutvecklingen. Den påvisar bland annat att:

  • Det är betydligt fler personer med UF-bakgrund som startar företag i unga år jämfört med befolkningen i övrigt
  • Den före detta UF-eleven har även starkare etablering på arbetsmarknaden och färre antal arbetslöshetsdagar
  • Kommuner som har ett gott näringslivsklimat i kombination med UF-företagande på gymnasiet ökar tillväxten och jobbskapandet
  • Forskningsresultat visar med andra ord att entreprenörskapsträning på gymnasiet i form av processutbildningen UF-företagande har långsiktiga, positiva effekter för elever i deras senare yrkesliv.

Publicerad: 19 mars 2019
Senast uppdaterad: 24 januari 2023

Hittar du inte vad du söker?