Motalas näringsliv mår bra och är lönsamt

Motalas företag anställer och mår bra, visar årets näringslivsrapport från Tillväxt Motala. Den visar också att företagstjänster är den bransch som är mest lönsam.

Näringslivsrapport hemsida

Motalas näringsliv mår bra och är lönsamt. Det visar den näringslivsrapport som Tillväxt Motala årligen genomför.

När det gäller tillväxten i antal anställda har Motala gått från att vara bland de sämsta i klassen till att idag ligga bättre till än både Sverige och Östergötland. Störst tillväxt när det gäller antal anställda står hälso- och sjukvården för.

Det är också inom den branschen som de flesta anställda i kommunen arbetar, tätt följt av bygg, utbildning och detaljhandel. Bygg är den bransch som står för störst tillväxt när det gäller antal nya företag.

Näringslivet fortsätter att byta skepnad. Trenden med fler företag inom företagsstödjande tjänster fortsätter och är den bransch som både är mest lönsam och växer snabbast.

Rapporten visar även att nästan 50 procent av Motala kommuns företag är yngre än tio år. Totalt består Motalas näringsliv av 60 procent aktiebolag, medan 40 procent finns inom andra bolagsformer. Aktiebolagen står för 94 procent av näringslivets totala omsättning och det är även där 93 procent av de anställda jobbar.

Arbetslösheten fortsätter att minska. 2011 hade Motala kommun en arbetslöshet på 13,3 procent, men sedan dess har den kurvan fallit brant och närmat sig både riket och Östergötland. Sedan 2021 har arbetslösheten minskat mer i Motala än i både riket och Östergötland och låg i slutet av 2023 på 6,9 procent.

Vill du veta mer om näringslivsrapporten? Kontakta Tillväxt Motalas vd, Nicklas Helander på nicklas.helander@tillvaxtmotala.se

—–

FAKTA

Näringslivsrapporten tas fram årligen av Tillväxt Motala med syfte att få ett uppdaterat nuläge av näringslivets utveckling.
Rapporten består av offentliga data från aktie- och kommanditbolagen samt de större ekonomiska föreningarnas bokslut, data från Arbetsförmedlingen och Tillväxt Motalas årliga näringslivsindex.
—–

Publicerad: 02 april 2024
Senast uppdaterad: 02 april 2024

Hittar du inte vad du söker?