Näringslivet i Motala

Vi optimerar antalet invånare, företag och besökare i Motala genom att arbeta för ett välkomnande och en företagsmiljö i toppklass.

Våra affärsområden

 • Investering och etablering

  Vi utvecklar kontinuerligt värdeskapande tjänster som syftar till att attrahera nya etableringar till Motala.
  Kontakta oss för kostnadsfri service och vägledning.

 • Besöksnäring och evenemang

  Vi är också konsumentorienterade och arbetar med utveckling av koncept som erbjuder en attraktiv upplevelse för utvald målgrupp. Är konsumenten din kund? Tillsammans blir vi starkare.

 • Platsmarknadsföring

  Vi värnar och utvecklar vårt platsvarumärke – Motala, Östergötlands sjöstad – i alla sammanhang. Genom att tillsammans bygga ett av regionens mest attraktiva platsvarumärken vill vi bidra till inflyttning, besök, investeringar, etableringar och stolta kommuninvånare.

 • Företag och tillväxt

  Vi arbetar med att stimulera befintliga företags tillväxt samt med samverkan och nätverksbyggande mellan företag, Motala kommun och andra organisationer i vår omvärld. I Motala är vi den självklara kontakten i näringslivsrelaterade frågor.

Våra målgrupper

Vårt tillväxtfrämjande arbete har många målgrupper, och allt vi gör utgår från det samlade engagemanget och behoven från näringsliv och kommun.

 • Medlemmar i den ekonimiska föreningen Tillväxt Motala

 • Befintligt näringsliv i Motala

 • Presumtiva företag och investerare i och utanför Motala

 • Presumtiva besökare utanför Motala

 • Styrelse och medarbetare

 • Företagsstödjande organisationer och andra offentliga aktörer

 • Kommunledning samt övriga offentliga aktörer

 • Förtroendevalda i Motala kommun

Hittar du inte vad du söker?