Motalas företagsregister

I Motalas företagsregister kan du hitta och söka på alla aktiva företag och organisationer med fysiskt arbetsställe i Motala kommun.

Sök företag i Motala

I företagsregistret kan du söka på tusentals företag i Motala kommun. Du kan bland mycket annat söka på bransch, antal anställda eller företagsnamn. Tack vare registret förbättras kommunikationen med företag samt underlättar samarbeten inom näringslivet.

Ta del av viktig näringslivsinformation

För att du som företagare ska få viktig information från oss samt möjligheten att bli nådd och sökbar av andra företag behöver du uppdatera ditt företags kontaktuppgifter.  Näringslivsinformation skickas till företag i första hand genom vårt nyhetsbrev ett fåtal gånger per år. Det kan handla om tips på möten och seminarier, stöd att söka, länkar till företagsfrämjande aktörer eller nyheter från Motala stad.

Vilka finns med i Motalas företagsregister?

Här finns alla företag och organisationer som har ett registrerat arbetsställe i Motala kommun. Registret uppdateras kontinuerligt.

Kostar det något?

Nej, varken vid sökning, nyregistrering eller uppdatering av företag.

Hittar du inte vad du söker?