Näringslivet i Motala bäst i länet

Motalas företag växer snabbare än andra företag både i jämförelse både med länet och övriga Sverige visar årets näringslivsrapport från Tillväxt Motala. Under 2019 – 2020 växte kommunens företag ifrån företagen i Östergötland och Sverige på flera olika områden.

magnus-lindberg

En av de delar som sticker ut mest i årets näringslivsrapporten är hur företagen i Motalas förädlingsvärde har ändrats under åren. Mellan 2019–2020 har förädlingsvärde för företagen i Motala kommun ökat med hela 10 procent. Under samma period har företagen i Östergötland stått på noll, Sverige har haft en ökning med en procent, enligt rapporten.

– Förädlingsvärdet är den del av företagets intäkt som finns kvar efter det att företagets varor och tjänster är betalda. Detta ska täcka personalkostnader, kapitalkostnader och vinst. Ju bättre förädlingsvärde desto bättre går företaget, förklarar Magnus Lindberg, vd på Tillväxt Motala.

En annan sak som sticker ut är att företagen i Motala kommun anställer fler i procent än i Östergötland och Sverige, säger Magnus.
– Här har vi sett potentialen i att vi har vuxit i antal företag år efter år och det har varit en tidsfråga innan vi skulle kunna se effekterna på att företagen börjar att anställa.

Motala bättre rustade med fler arbetsgivare

Näringslivet i kommunen består idag till 55 procent av företag som är yngre än 10 år, enligt rapporten. Idag finns det en annan typ av robusthet i Motalas näringsliv, fler företag gör en stad mindre sårbar jämfört med få stora företag tillika arbetsgivare.
– Flyttar eller varslar ett stort företag så påverkar det hundratals anställda på en ort. Det är bara att titta på den kris som drabbade Motala i början av 2000-talet när tusentals jobb på kort tid försvann. Nu med fler mindre arbetsgivare står vi bättre rustade, säger Magnus. 

– Vi har även börjat att närma oss i Tillväxten i antal nya företag där vi nu ligger strax efter Östergötland och Sverige, fortsätter han.

Hög andel ökning av nystartade företag

Enligt statliga Tillväxtanalys ökade antalet nystartade företag i Motala från 179 till 233 mellan åren 2019 och 2020. Det motsvarar en ökning med 30 procent vilket är den största ökningen i Motala inom åtminstone en tioårsperiod.

Rådgivande Nyföretagarcentrum Västra Östergötland räknar traditionellt ”snålare” – genom att stämma av med bolagsverket och bara ta med de fyra vanligaste företagsformerna, AB, enskilda firma, HB och KB. Med det måttet fick Motala 182 nya företag 2019 och 191 året därpå enligt Motala och Vadstena tidning.

FAKTA

  • Näringslivsrapporten tas fram årligen av Tillväxt Motala med syfte att få ett uppdaterat nuläge av näringslivets utveckling.
  • Rapporten består av offentliga data från aktie- och kommanditbolagens samt de större ekonomiska föreningarnas bokslut, data från Arbetsförmedlingen och Tillväxt Motalas årliga Näringslivsindex.

Publicerad: 03 mars 2022
Senast uppdaterad: 04 mars 2022

Hittar du inte vad du söker?