Näringslivet i Motala växlar upp

Motalas företag anställer i snabbare takt än andra företag, både i jämförelse med länet och övriga Sverige, visar årets näringslivsrapport från Tillväxt Motala. Rapporten visar även att företagen i Motala har hög lönsamhet och tillväxt.

Magnus2019.2

Under 2020 – 2021 ökade tillväxten av antal anställda med hela sju procent, vilket gör att företagen i dag har samma tillväxttakt av anställda som företagen i Sverige.

Under samma period har företagen i Östergötland ökat tillväxten i antal anställda med två procent, hela Sverige har haft en ökning med tre procent.

– Med tanke på att över 50% av kommunens företag är yngre än 10 år så har vi väntat på att utvecklingen av antal anställda skulle ta fart. För unga företag är det en tröskel att ta sig över innan det finns utrymme till att anställa, säger Magnus Lindberg, vd på Tillväxt Motala.

Fler arbetsgivare gör Motala bättre rustat

Näringslivet fortsätter att byta skepnad. Idag ser vi en trend i att det tillkommer fler företag inom företagsstödjande och ortsnära tjänster. Vi har fortsatt en solid bas med företag inom den tillverkande sektorn, där det finns stora möjligheter för tillväxt. Idag har vi spännande företag som växlar upp inom till exempel flygsektorn och inom plaståtervinningsindustrin. Arbetet med olika typer av företagskluster börjar att ge resultat genom planerade nyetableringar.

– Det är glädjande att vi har förmågan att utveckla våra befintliga företag i kommunen och att vi även lyckas attrahera hit nya företag. Vi ser att vårt geografiska läge och närheten till kunskaps- och innovationsmiljöer i Östergötland har en betydande påverkan i vår utveckling, säger Magnus

Förnyad kraft i arbetet med kompetensförsörjning

I takt med näringslivets utveckling läggs nu en ökad kraft på arbetet med Motalas långsiktiga kompetensförsörjning. Kartläggning av företagens kompetensbehov idag och framöver pågår just nu. Det är viktigt att samverkan ökar mellan de olika aktörer som bidrar till kompetensförsörjningen och att det finns ett stort urval av utbildningar lokalt i Motala.

– Utifrån hur företagens behov ser ut kommer vi att söka om att få starta flera YH-utbildningar i Motala framöver. I Motala har vi en god samverkan mellan skola och näringsliv, det ska vi vara stolta över. Det leder till att våra ungdomar får en bra och anpassad utbildning efter företagens behov, förklarar Magnus.

FAKTA

Näringslivsrapporten tas fram årligen av Tillväxt Motala med syfte att få ett uppdaterat nuläge av näringslivets utveckling.

Rapporten består av offentliga data från aktie- och kommanditbolagens samt de större ekonomiska föreningarnas bokslut, data från Arbetsförmedlingen och Tillväxt Motalas årliga Näringslivsindex.

Publicerad: 03 april 2023
Senast uppdaterad: 04 april 2023

Hittar du inte vad du söker?