Nyetablerad återvinningsanläggning i Norrsten

Rickard Törnvall produktionschef på GDL i Östergötland ser verkligen lycklig ut när han blickar ut över den ECO-centeranläggning som nyligen öppnade i Norrsten.

Man står på gräsplätt framför skylt med texten GDL

En dröm som går i uppfyllelse, Rickard har pratat om den här anläggningen i ett par års tid. Beskrivit de stora fördelarna med att kunna sortera jordmassor istället för att slänga allt på deponi. Att man redan när man bygger eller river kan ta till vara på det schaktmaterial som blir över. Miljömässigt korrekt och helt rätt i tiden.

– Ta ett byggprojekt som exempel, när anläggningen börjar byggas kan vi ta dit mobila sorteringsverk och redan på plats sortera schaktmassorna. På så vis undviks onödiga transporter och man kan ta till vara på det man önskar och endast frakta bort det man vill bli av med.

Har inte känt av pandemin

GDL är ett traditionsfyllt bolag som fascinerande nog står för ”Gamla dragarelaget” en rest från när företaget startade 1735 och ”maskinparken” bestod av häst och vagn. Sedan millenieskiftet har man förvärvat en mängd etablerade företag och verksamheten består idag av ett starkt koncept inom transport-, maskin- och logistiktjänster. Pandemin har man inte känt av alls.

– Vi har massor att göra! Alla våra 200 lastbilar är ute samt våra 200 grävmaskiner. Vi har 400 enheter i Östergötland av de 2 800 som finns i GDL’s regi i hela Sverige.

Och nu har man alltså även öppnat en ny återvinningsanläggning i Norrsten med ett helt perfekt logistiskt läge, nära till alla stora vägar. Anläggningen kommer att driftas av GDLs samarbetspartner Fäldts grävmaskiner.

– Det är betydligt billigare för företagen att lämna sin råjord hos oss jämfört med andra lösningar. Vi tar jordprov på allt från stora byggprojekt som måste klara MRR-klassning innan vi tar in det, något vi även kan göra själva där proverna analyseras i Linköping. Allt för att undvika föroreningar.

En man poserar framför en väldigt stor sorteringsmaskin

Ordning och reda bland stenarna

Ett jättemonster står parkerat en bit bort, det är en sorteringsmaskin som tar fram anläggningsjord, matjord och dressjord till företag och privatpersoner. Rickard förklarar ingående hur den fungerar.

Efter att man har tagit prover på materialet på tio olika ställen, analyseras resultatet och ett recept tas fram där man tillsätter det som saknas. Massan blandas och skickas sedan igenom sorteringsmaskinen där bland annat sten sorteras ut i olika storlekar, på andra sidan kommer sedan den färdiga produkten ut.

På frågan om Rickard har något mer att delge säger han:

– Vi söker en produktionsledare, stationerad i Motala, det vore önskvärt att få till.

Publicerad: 13 maj 2020
Senast uppdaterad: 18 september 2023

Hittar du inte vad du söker?