Ökad förståelse leder till förbättrat företagsklimat

En av nycklarna till ett förbättrat företagsklimat är tillgänglighet och förståelse mellan kommun och näringsliv. Det är bakgrunden till att Tillväxt Motala i höst satsar på en utbildningsserie kopplat till kommunens myndighetsutövning.

miniutbilding_FRUKOST

Syftet med initiativet är att ge ökad förståelse och kunskap i hur kommunen arbetar med fokus på de mest frekventa frågor som brukar uppstå. Att minska tiden från idé till förverkligande. Vi tror att de som verkligen kan ha nytta av att delta är företagare som vill starta eller utveckla sin verksamhet.

Platsen för miniutbildningarna blir Coffice drop-in frukostar med det klassiska upplägget, frukost från 07:30, föredraget börjar 08:00 och pågår ca 30 min därefter finns en halvtimma för frågor och diskussion.

Ämnen som kommer behandlas:

  • Planprocessen
  • Bygglov, vatten och avlopp
  • Miljö, hälsoskydd, livsmedel
  • Markupplåtelse
  • Räddningstjänsten
  • Vård och omsorg
  • Alkoholhandläggning
  • Upphandling

Publicerad: 15 augusti 2019
Senast uppdaterad: 24 januari 2023

Hittar du inte vad du söker?