Välkommen till Motalas näringslivsbolag, Tillväxt Motala AB.

Vi på Tillväxt Motala AB älskar utveckling. Det hörs ju på namnet. Därför strävar vi efter att vara Sveriges mest välkomnande näringslivsbolag. Ett bolag som levererar det du förväntar dig, men också det oväntade. Det som överraskar och inspirerar till nya idéer och möjligheter.

Vi finns för dig och näringslivet. Och för hela Motala.
Kontakta oss gärna.

Välkomna till vårt kontor

Vårt kontor hittar ni centralt på Repslagaregatan 13c i Motala. Hit flyttade vi i början av 2022 för att kunna erbjuda ett central mötesplats för så väl näring- som besöksliv.

Tillväxt Motala Ekonomisk Förening

Tillväxt Motala Ekonomisk förening har över 300 medlemsföretag och arbetar för att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för Motalas bästa, stärka framtidstro och vi-känsla. Medlemmarna erbjuds deltagande branschråd i syfte att generera fler affärer och tillväxt i Motalas näringsliv. Föreningen har som mål att samla näringslivet, kommunen och andra aktörer för att offensivt och långsiktigt bidra till att det ska vara bra att verka, bo och leva i Motala kommun. Vi förenas av viljan att växa.

Hittar du inte vad du söker?