Branschråden

Tillväxt Motala har idag ca 380 medlemsföretag. Som medlem erbjuds du deltagande i ett specifikt branschråd i syfte att generera fler affärer och tillväxt i Motalas näringsliv.

Ett viktigt verktyg

Branschråd är ett av de viktigaste verktygen för utvecklingen av Motalas näringsliv. Här möts kompetens från näringsliv, kommun och universitet i syfte att generera fler affärer och ökat stöd för fortsatt etablering, investering och tillväxt. Genom samarbete inom branscherna arbetar branschråden för att gemensamt öka Motalas konkurrenskraft och öka affärsnyttan för respektive bransch.

Vill du veta mer om Motala Branschråd?

Motalas tio branschråd med utsedda representanter

 • Bygg och Fastighet

  Här välkomnas alla som jobbar med byggnation och fastigheter. Aktuellt på dagordningen är utveckling av dialogen med kommunen i byggprocessen.
  Moderator är Anders Hallros / HusETT

 • Finans och Företagsrådgivning

  Banker, konsultverksamhet, revisionsbyråer, försäkringsbolag m.fl. är välkomna i detta branschråd. Branschrådet är indelat i tre temagrupper - kreditförsörjning, digitalisering och styrelsekompetens/mentorskap.
  Moderator är vakant.

 • Företagsservice och Försäljning

  Företag som primärt jobbar med försäljning mot företag som städ, rekrytering, projektledning, belysning osv. är välkomna här. I detta branschråd försöker vi hitta samarbetsformer utifrån intressegrupper.
  Moderator är vakant.

 • Handel och Konsumentservice

  Företag som i första hand säljer till privatpersoner, allt från webbhandel till butik är välkomna här.
  Detta branschråd baseras främst på geografiska områden, Motala Centrum, Bråstorp och Borensberg.
  Moderator är vakant.

 • Industri och Tillverkning

  Här välkomnas företag vars huvudsyssla är tillverkning och industri.
  Vi försöker öka kunskapen om tillverkningsindustrin och öka kompetensförsörjningen.
  Moderator är Kristoffer Böök / Bimex Verktyg AB.

 • IT och Kommunikation

  Företag inom IT både hård- och mjukvara, grafisk produktion, reklam, event mm är välkomna att delta i detta branschråd. Fokus ligger på kompetensförsörjning både på lång sikt och på kort sikt.
  Moderator är Mikael Trieb / Smoofit.

 • Turism och Upplevelser

  Företag som ser turisten som en viktig kund välkomnas här. Vi arbetar med samverkan och erfarenhetsutbyte, produkt- och destinationsutveckling samt aktuella frågor som kompetensförsörjning. Undergrupp finns för krögare.
  Moderator är P-G Andersson / Föreståndare på Övralid.

 • Vård och Omsorg

  Ni som jobbar med människors hälsa på något sett är välkomna här, vårdbolag, äldreboende, kiropraktorer, sjukgymnaster m.fl. Vi arbetar med aktuella och branschspecifika frågor som exempelvis digitalisering.
  Moderator är vakant.

 • Gröna näringar

  I vårat grönaste branschråd välkomnas företag som verkar inom lantbruk, skogsbruk och liknande. Vi jobbar utifrån aktuella och branschspecifika frågor och förutsättningar.
  Moderator är Fredrik Qvarnström / Stallsbergs Lantbruk och Trädgård.

 • Kulturella näringar

  I vårat nyaste branschråd välkomnas företag som verkar inom kultur, estetik och konstnärliga områden. Vi jobbar utifrån aktuella och branschspecifika frågor och förutsättningar.
  Moderatorer är Karin McKeogh och Leif O Pehrson.

Hittar du inte vad du söker?