Vår verksamhet

Vi på Tillväxt Motala AB älskar utveckling. Det hörs ju på namnet. Därför strävar vi efter att vara Sveriges mest välkomnande näringslivsbolag. Ett bolag som levererar det du förväntar dig, men också det oväntade. Det som överraskar och inspirerar till nya idéer och möjligheter.

Vi finns för dig och näringslivet. Och för hela Motala.

Våra affärsområden

 • Investering och etablering

  Vi utvecklar kontinuerligt värdeskapande tjänster som syftar till att attrahera nya etableringar till Motala.
  Kontakta oss för kostnadsfri service och vägledning.

 • Besöksnäring och evenemang

  Vi är också konsumentorienterade och arbetar med utveckling av koncept som erbjuder en attraktiv upplevelse för utvald målgrupp. Är konsumenten din kund? Tillsammans blir vi starkare.

 • Platsmarknadsföring

  Vi värnar och utvecklar vårt platsvarumärke – Motala, Östergötlands sjöstad – i alla sammanhang. Genom att tillsammans bygga ett av regionens mest attraktiva platsvarumärken vill vi bidra till inflyttning, besök, investeringar, etableringar och stolta kommuninvånare.

 • Företag och tillväxt

  Vi arbetar med att stimulera befintliga företags tillväxt samt med samverkan och nätverksbyggande mellan företag, Motala kommun och andra organisationer i vår omvärld. I Motala är vi den självklara kontakten i näringslivsrelaterade frågor.

Våra målgrupper

Vårt tillväxtfrämjande arbete har många målgrupper, och allt vi gör utgår från det samlade engagemanget och behoven från näringsliv och kommun.

 • Medlemmar i den ekonomiska föreningen Tillväxt Motala

 • Befintligt näringsliv i Motala

 • Presumtiva företag och investerare i och utanför Motala

 • Presumtiva besökare utanför Motala

 • Styrelse och medarbetare

 • Företagsstödjande organisationer och andra offentliga aktörer

 • Kommunledning samt övriga offentliga aktörer

 • Förtroendevalda i Motala kommun

Hittar du inte vad du söker?