Politikerutfrågning – halvtid i mandatperioden

Årets Politikerutfrågning, som pga rådande pandemi sändes digitalt utan publik, blev en relativt lugn och sansad tillställning. Detta trots att moderator Lina Handberg befarat motsatsen då varje partirepresentant fick en egen mikrofon.

Scen där 8 politiker står uppställde vid varsitt ståbord.

Gällande den kommande Lalandiaetableringen var samtliga partier rörande överens och de betonade verkligen den enorma betydelsen detta har för hela kommunen. Kenneth Söderman som var den mest flitiga debattören för dagen förtydligade det hela:

– En så här stor etablering gynnar förstås det lokala näringslivet genom att man anlitar underleverantörer som i sin tur anlitar underleverantörer. Det blir ringar på vattnet!

Oenigheten var som störst när man diskuterade upphandlingsfrågor och det blev även en het diskussion gällande vem som gjort vad för att möjliggöra de kommande 800 bostäderna som snart kommer erbjudas den numera rätt så långa tomtkön.

Att Motala har dalat 18 platser i svenskt näringslivs ranking är något som samtliga partier tar på stort allvar. Detta trots att många insatser görs för att förbättra näringslivsklimatet.

Viktigt med många företagsbesök

Företagarnas Frida Boklund som var med via länk från Jönköping poängterade vikten av att förstå verkligheten för det lokala näringslivet. Hon uppmanade politikerna att genomföra många företagsbesök och skapa mötesplatser.

Tillväxt Motala har uppdraget av kommunen att arbeta med näringslivsfrågorna och genomför redan mycket av detta. Moderatledaren Annelie Almérus tillika kommunstyrelsens ordförande:

– Alla uppfattar inte att vi lade ut näringslivsarbetet på Tillväxt Motala

Erik Forslund från Krisdemokraterna:

– Satsningen på Tillväxt Motala har varit en succé!

Något som oppositionen direkt svarade på genom socialdemokraternas Elias Georges:

– Det var vi som möjliggjorde upplägget när vi vågade lägga ut näringslivsfrågorna på Tillväxt Motala.

Frida Boklund avslutade sin session med hälsningen:

Ni har allt i Motala, se till att skapa perfekta förutsättningar för näringslivet så att det är här man vill bo och verka! För man blir lätt förälskad i er stad.

Debattdeltagare:
Annelie Almérus, M
Kenneth Söderman, L
Jan Arvidsson, C
Erik Forslund, KD
Elias Georges, S
Peter Karlberg, V
Elias Hallén, MP
Jan Andersson, SD

Publicerad: 25 september 2020
Senast uppdaterad: 26 januari 2023

Hittar du inte vad du söker?