Positiva siffror för Motalas nyföretagande

Nyföretagandet i Motala kommun visar positiva siffror för antal nya företag under 2022. Totalt
registrerades 201 nya företag i Motala under året, vilket var en ökning med 14,2% jämfört med
föregående år då 176 nya företag startades.

Kristin 2

Nyföretagandet i riket föll under helåret 2022 med 5,9% jämfört med 2021. Totalt registrerades 74 090 nya företag i riket under 2022. I Östergötland registrerades 2 473 företag vilket var en minskning med 6,6% jämfört med året innan.

I de fyra kommunerna i NyföretagarCentrum Västra Östergötlands verksamhetsområde registrerades 288 nya företag, vilket var en ökning med 1,1%. Endast två kommuner i länet visar positiva siffror för 2022 och Motala är alltså en av dem.

– Det är naturligtvis mycket positivt att Motala, som en av kommunerna i vårt verksamhetsområde, visar positiva siffror för 2022. Ser vi på statistiken över en längre tidsperiod ser vi även där att antalet nyregistrerade företag i Motala ökar, säger Kristin Ericsson, verksamhetsledare på NyföretagarCentrum Västra Östergötland.

Stor osäkerhet för de som startar företag

Nyföretagandet har pendlat mycket kraftigt under hela 2022. Två år med pandemi och därtill kriget i Ukraina med ökade energipriser, högre räntor och inflation har medfört att stor osäkerhet funnits för dem som startar företag.

– I våra övriga tre kommuner Boxholm, Vadstena och Ödeshög, har vi över tid ett mer ”böljande” nyföretagande med frekventa upp- och nedgångar. I en liten kommun kan den procentuella förändringen i upp- och nedgång upplevas som stor, men då det på totalen handlar om relativt få nyregistreringar måste man även titta på antalet faktiska nyregistreringar och naturligtvis förändringar i företagsstarter över längre tid, säger Kristin.

Källa statistik: Nyföretagarbarometern från NyföretagarCentrum Sverige, som bygger på statistik från Bolagsverket. Statistiken ovan avser de fyra vanligaste företagsformerna registrerade hos Bolagsverket: aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag samt kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik.

——————————————————————————————————————————————–

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Genom enskilda rådgivningar, seminarier/aktiviteter och mentorprogram stöttar man dem som vill starta eget med målet att de företag som startas ska vara livskraftiga. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner.

Under 2022 har 11 000 personer fått kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning och 7 000 företag startats. Efter tre år är 84% av företagen aktiva, adderas en mentor är överlevnaden 87%; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.

NyföretagarCentrum Västra Östergötland innefattar kommunerna Boxholm, Motala, Vadstena samt Ödeshög som tillsammans har cirka 62 000 invånare.

————————————————————————————————————————————————

Det här är ursprungligen ett pressmeddelande från NyföretagarCentrum Västra Östergötland.

Publicerad: 26 januari 2023
Senast uppdaterad: 27 januari 2023

Hittar du inte vad du söker?