Rekordsiffror för gästnätter i Motala

Foto från Stadsparken en solig höstdag. Vättern och Motalabron syns i bakgrunden.

2019 ökade antal gästnätter för Motala kommun med 30% – tillväxtsiffror som är högre än någonsin tidigare. Totalt genomfördes 122 600 gästnätter på hotell, vandrarhem och i stugor, vilket innebär en ökning på hela 30% kontra föregående år. 86% av gästnätterna genomfördes av svenska besökare och 14% av utländska besökare.

Den preliminära statistiken från SCB/tillväxtverket för 2019 som gäller gästnattsstatistiken för hotell, vandrarhem, stugor och camping visar på glädjande siffror. För första gången någonsin går siffran för de totala antalet gästnätter över 100 000 (122 600).

Den sammanlagda ökningen för antalet gästnätter i Motala kommun har ökat med drygt 30% från 2018. Den största andelen besökare som övernattar är svenskar, hela 86 % och de gästnätterna har ökat med drygt 26 000 2019.

De utländska besöken ökade under 2019 med 17%

Den positiva utvecklingen av utländska besökare 2018 har hållit i sig och i år ökade de utländska besöken med 17%. Tyskland är den klart största marknaden, följt av Norge, Danmark, Österrike, Storbritannien och Nederländerna.

Tyskland har länge varit i topp vad gäller utländska besökare i Motala och här ser vi en klar koppling till Göta kanal, som betyder oerhört mycket för Motalas besöksnäring, och där Tyskland är en stor målgrupp, säger Pia Axelsson turism-och besöksnäringsutvecklare på Tillväxt Motala.

Det vanligaste sättet att övernatta är hotell, tätt följt av camping.

Källa: Preliminär inkvarteringsstatistik från Statistiska Centralbyrån som summerar besök på hotell, vandrarhem, stugor och camping.
För mer information kontakta 
Pia Axelsson Besöksservice

Välkommen till Motalas näringslivsbolag, Tillväxt Motala AB.
Vi på Tillväxt Motala AB älskar utveckling. Det hörs ju på namnet. Därför strävar vi efter att vara Sveriges mest välkomnande näringslivsbolag. Ett bolag som levererar det du förväntar dig, men också det oväntade. Det som överraskar och inspirerar till nya idéer och möjligheter.

Publicerad: 10 februari 2020
Senast uppdaterad: 07 juni 2021

Hittar du inte vad du söker?