Så ska Motala få ett företagsklimat i toppklass

I morse var det dags för årets första Sjöstadsmorgon. Fokus låg traditionsenligt på företagsklimatet i Motala som på många plan visar bästa resultat någonsin. Trots det nöjer sig inte Motala kommun och Tillväxt Motala som nu kraftsamlar för att nå målet ett företagsklimat i toppklass.

Mark_Henriksson

Enligt tradition men inte som vanligt. För första gången sedan Sjöstadsmorgon lanserades som koncept hölls det i morse digitalt. På agendan stod företagsklimatet i Motala och en rad talare tog plats för att prata om hur det nu på bred front satsas för att företagarna i kommunen ska få bästa möjlighet att driva sina företag.
– Bara genom att ge företagen de bästa förutsättningarna kan vi utveckla Motala. Vårt gemensamma mål är att Lalandia ska bli av och vi lämnade in en överklagan i mitten på januari. Samtidigt ser vi nu att Serneke investerar över en halv miljard i Gamla Motala verkstad för att omvandla det till vår nya kulturstadsdel, säger Mark Henriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Att Point properties har köpt tre av fyra fastigheter runt Stora torget är också en lyckosam vändning för Motalas innevånare menar han.
– Motalaborna är värda ett centrum som lever upp igen. Nu kliver Point in och visar vägen med fler lägenheter i centrum, butiker och restauranger. Det kommer göra stor skillnad.

Snart är också detaljplanen för Norra Bråstorp etapp 3 klar som berör 55 hektar mark och kommer generera i cirka 2 000 bostäder.
– Jag har fullt förtroende för att vi kommer nå målet på 50 000 innevånare år 2040. Det är i Motala det händer, säger Mark.

Positiva siffror för Motalas näringsliv

2017 tog Motala kommun ett omtag kring sitt näringslivsarbete. Man var inte nöjda med att hamna på plats 242 av 270 kommuner på Svenskt näringslivs ranking. Sedan dess har man jobbat hårt med att utbilda chefer och nyckelpersoner kring intern samverkan, service och hur viktigt det är med nöjda företag. Inom kort kommer även en ny näringslivspolicy presenteras som kommunen jobbat fram.

– Kortfattat handlar den om tre saker; företagen är viktiga i Motala kommun, de är våra kunder och det är tillsammans med dem som vi utvecklar kommunen.  Vi har kommit långt sedan 2017, sa Jan Holmberg, näringslivschef på Motala kommun.

Förra året hamnade Motala på plats 172 i samma ranking, bästa positionen hittills för kommunen. Samtidigt får deras nöjdhetsindex, NKI, gällande företagsärenden bästa värdet någonsin.
– De preliminära siffrorna för NKI ligger på 82. Nu jobbar vi aktivt och uppsökande för att förbättra oss ytterligare. Målet för 2022 är ett NKI på 77, säger Anette Wristel, administrativ chef på Motala kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.

En sak som görs är att man på förvaltningarna går igenom den data som har kommit in och analyserar vilka som är minst nöjda. I det arbetet har man bland annat kunnat se att många lantbrukare inte upplevde att de fått bra stöd. För att bättra sig tog Motala kommun hjälp av LRF för att höja den kompetensen internt.

Nyheter som kommer att stärka företagandet

Är det något man har förstått på Motala kommun de senaste åren så är det vikten av att företagare får en god service och får prata med rätt ansvarig på kommunen.
– I höst kommer vi ha ett nytt servicecenter på plats som bättre kommer kunna serva både våra kommuninnevånare och företagare när det kommer till inkommande frågor och synpunkter. Man kommer även att digitalisera företagstjänster och göra det lättare för företagarna att till exempel ansöka om alkoholtillstånd och liknande, berättar Jan Holmberg.

Ett annat område som man har fått till sig att man från kommunens sida kan bli bättre på är upphandlingar. Varje år upphandlas tjänster och varor till ett värde av mellan 800 miljoner och en miljard. Upphandlingarna styr av lagen om offentlig upphandling, LoU, där man inte får gynna lokala företag. Det man där emot kan göra är att utbilda och göra det lättare för Motalas företagare att lämna in anbud.

– En sak som vi har förändrat är kraven på en viss omsättning som gjorde det svårt för mindre företag att ta hem upphandlingarna. Det vi ska jobba aktivt med i år är att se till att Motalas företag är medvetna om vilka upphandlingar som är aktuella och att de är medvetna om vilket underlag de behöver lämna in för att vinna upphandlingarna, säger Anders Bengtsson, utvecklingsstrateg på Motala kommun.

Under 2022 kommer även Tillväxt Motala lansera nya geografiska nätverk där företagare i olika områden kommer bjudas in till möten med politiker och kommunens tjänstemän för att höra vad som är på gång och även kunna få möjlighet att göra sina röster hörda.
– Vi ser att den här typen av mötesplatser är efterfrågade och vi kommer att börja med att genomföra dem digitalt för att göra det lätt för att så många som möjligt ska kunna delta, säger Magnus Lindberg, vd på Tillväxt Motala.

Samtidigt har Motala blivit utvalda att som en av åtta kommuner i Sverige att i år vara med i Svenskt näringslivs utvecklingsprogram för kommuner. I det ingår ett mentorskap i hur man kan förbättra sitt näringslivsklimat, tematräffar och erfarenhetsutbyte med andra kommuner.
– Av det jag har sett och tagit till mig så här långt har Motala mycket på plats när det kommer till ett lyckat företagsklimat, säger Erik Langby, Svenskt Näringsliv.

Publicerad: 28 januari 2022
Senast uppdaterad: 04 februari 2022

Hittar du inte vad du söker?