Så ska Motalas centrum utvecklas

Hur ska framtidens centrum se ut? Vilka behov, visioner och idéer finns ute hos Motalas fastighetsägare, krögare och handlare och hur samverkar vi på bästa sätt? Det är frågeställningar som har diskuterats på två workshops under hösten.

centrum

Till det uppföljande morgonmötet i Cityhuset som hölls i början april kom ett 30-tal handlare, krögare, fastighetsägare, representanter från Tillväxt Motala samt Motala kommun och tog del av resultatet som presenterades av Tomas Kruth, processledare stads- och köpcentrumutveckling.

Tomas belyste att det krävs samverkan mellan alla parter i kommunen för att skapa framtidens Motala. Han menade också på att var stad har unika utmaningar och förutsättningar, men att Motala har en unik platsidentitet som bör utnyttjas till fullo. Det är nu dags att gå från ord till handling.

Det finns en stor enighet i gruppen kring behovet av en gemensam centrumvision och handlingsplan för den framtida centrumutvecklingen. En del handlar om att fortsätta med det goda arbete som redan görs idag där Tillväxt Motala är spindeln i nätet.

– Det handlar även om att skapa nya mötesplatser där representanter från olika grupperingar kan delta efter sitt egen intresse. Det kan till exempel handla om utvecklingen av Stora Torget, evenemang eller andra utvecklingsområden, säger Magnus Lindberg, vd på Tillväxt Motala.

En centrumvision som sätter riktningen

Tillsammans med Motala kommun kommer arbetet att påbörjas med att uppdatera centrumvisionen, så att den är anpassad efter de förutsättningar som finns idag. Men även efter de förändringar som det planeras för i närtid.

– Från centrumvisionen tar vi avstamp i det gedigna material som finns från höstens två workshops, för att ta fram relevanta handlingsplaner i de olika intressegrupperna, berättade Tillväxt Motalas vd Magnus Lindberg.

Kommunalrådet Mark Henriksson (M) som har varit delaktig i arbetet välkomnade initiativ från fastighetsägare och handlare som banar väg för nya möjligheter för nutida- och framtida utmaningar.

Bakom initiativet står Bostadsstiftelsen Platen och förbundet Fastighetsägarna GFR som verkar för att ge fastighetsbranschen ett nationellt perspektiv.

Publicerad: 03 maj 2023
Senast uppdaterad: 03 maj 2023

Hittar du inte vad du söker?