Sjöstadsmorgon med fokus på Motalas framtid

Under årets första Sjöstadsmorgon låg fokus på företagsklimatet. Motala rustar inför framtiden och som inspiration gästades morgonen av Lena Miranda från Linköping Science Park och Jonas Nilsson från Norrköping Science Park. 

Magnus Lindberg, Jan Holmberg och Mark Henriksson.

Det var inför en fullsatt lokal som kommunalråd Mark Henriksson klev upp denna fredagsmorgon för att sätta fokus på kommunens översiktsplan och vision för Motala. Till 2040 ska vi ha växt till 50 000 invånare med 5 000 företag och inneha en högre utbildningsnivå.

– Att bli fler invånare i kommunen är inget självändamål utan det bär med sig massor uppsidor som mer skatteintäkter, fler förutsättningar och en levande kommun. Ökar vi med 100 invånare genererar bara det 5 miljoner mer i skatt.

Nytt för i år i kommunens arbete med företagande är den näringslivspolicy som har tagits fram. Den säger att:

  • Företagen är viktiga i Motala kommun
  • Företagen är kommunens kunder
  • Tillsammans med företagen utvecklas Motala

En viktig del i att levandegöra den är det näringslivsråd som kommer starta till våren. Med dem vill kommunen stärka dialogen med Motalas näringsliv och skapa bättre förutsättningar för kommunensbeslutsfattare att förstå Motalas företagsbehov och utmaningar.

Högre utbildningsgrad en stor utmaning

Just nu står utbildning högt på Motala kommuns agenda och man jobbar för ett Campus Motala med fler och högre utbildningar, framför allt vuxenutbildningar.  

– Genom åren har vi haft många diskussioner med Linköpings universitet om att utveckla ett campus i Motala, men de har inte varit intresserade. Nu har deras principer kring decentralisering ändrats och vi ser en öppning vilket vi är jätteglada för, berättar Jan Holmberg, utvecklingschef Motala kommun.

Topp tre i Motalas volymbehov är förskolelärare, lärare och undersköterskor. Den sistnämna utbildningen finns redan på gymnasienivå och nu är förhoppningarna om att starta upp en förskollärarutbildning i Motala.

Tanken är att den ska starta till hösten 2024 och just nu håller man på att titta på möjliga lokaler. Bland annat finns en avsiktsförklaring med Point Properties om Stadshotellets lokaler. Men ännu finns inget bestämt.

– Vilka utbildningar som behövs i Motala är ett stort pussel vi måste lägga tillsammans med Motalas företagare, förtydligar Magnus Lindberg, vd på Tillväxt Motala.

Han menar att nyckeln till framåt är att fånga upp alla kompetensbehov som finns så att man tillsammans med vuxenutbildning, yrkesprogram och yrkeshögskoleprogram kan hitta den bästa vägen framåt för campus Motala.

Bland annat skickade Tillväxt Motala under hösten ut en enkät till 700 företag för att kartlägga hur deras behov såg ut och över 100 svar kom in.

Vart är Motala på väg?

Sedan 2019 finns ett vaknare tänk i kommunen kring företagsetableringar. Platsen där företag etablerar sig har mindre med slumpen att göra och mer med den nytta de bidrar till.

Industriell samverkan och företagsklustring ser man som en framgångsfaktor och att tänka cirkulärt är framtiden menar Magnus.

– I Motala har vi idag ett ekosystem för plast och ett ekosystem för energi. Nu är det viktigt att vi krokar arm med den kompetens och de kunskapscenter som finns i regionen som Linköpings universitet, Cleantech och våra science parks, säger han.  

Vikten i att dra nytta av varandra

Linköpings Science Park har varit en viktig del av Linköpings utveckling i många år och innefattar idag över 600 företag, tusentals jobb och ännu fler studenter. Nästa år firar man 40 år och nummer 1, 2 och 3 på lösningen av tillväxt är kompetens menar Lena Miranda, vd på Linköpings Science Park.

– Ni nämner att företagen är en viktig kund för kommunen, men företagen kan också vara en kund till företagen. Dra nytta av den innovation som finns lokalt!

Lena menar att Motalas möjligheter ligger mycket i att öka kontaktytorna för att bättre fånga upp vad som är på gång hos företagen.

Jonas Nilson vd för Norrköping Science Park var öppen med att deras motor hela tiden har varit Campus Norrköping LiU. Lite spännande menar han är att Motala ström har varit en viktig del för Norrköpings livsnerv, ett vattendrag som man delar med just Motala.

– Det kan vara svårt att veta i vilken ände man ska börja sitt arbete när det kommer till styrkeområden, men det arbetet har ni gjort när ni har bestämt er för att ni har behov av att utbilda fler lärare. Nu uppmanar jag er att gärna besöka oss och dra nytta av de utvecklingsmiljöer som finns i vår science park. Vi sitter ju redan ihop tack vare strömmen.

Publicerad: 27 januari 2023
Senast uppdaterad: 31 januari 2023

Hittar du inte vad du söker?