Tillväxt Motala – Motala kommun, en unik framgång

Ibland finns det behov av att titta bakåt för att kunna bedöma dagsläget och på ett klokt sätt ta ut färdriktningen framåt. Vi som har varit med hela resan vill därför delge er Tillväxt Motalas bakgrund och historia.

Vacker vy över vattnet där himlen speglar sig i det stilla vattnet.

2007 hölls ett möte med representanter för näringslivet och tjänstemän från Motala kommun. Motala var då i ett totalt bottenläge med förlorade arbetstillfällen, stillastående befolkningstillväxt, hög arbetslöshet, få nystartade företag och en mycket låg utbildningsnivå. Kommunikationen mellan näringslivet och den kommunala organisationen var i stort sett obefintlig liksom förståelsen och respekten för varandras förutsättningar.

Syftet med mötet var att få igång en process för att vända den negativa utvecklingen. Det fanns bara en väg att gå – vi måste göra det tillsammans. Nyckeln till framgång är goda samarbeten och förändring av negativa attityder.

Inspirerades av Västervik Framåt

Ett långt förankringsarbete började dels inom näringslivet i Motala men också mellan näringslivet och Motala kommun. Under fyra år byggdes det upp ett förtroende genom konstruktiva möten och samtal med företagare, kommuntjänstemän och politiker med ett mål för ögonen – att tillsammans utforma Motalas framtid. Sakta men säkert växte övertygelsen fram att vi lyckas bäst om var och en gör det den är bäst på. Kommunen skapar de bästa förutsättningar utifrån sin roll för företag och medborgare medan utvecklingsarbetet med befintliga företag och att attrahera nya verksamheter och företag görs bäst av företagen själva.

För detta krävdes en flexibel organisation med korta beslutsvägar som kan agera utifrån ett företagsperspektiv med legitimitet och stöd från Motalas företag. Under resans gång tittade vi bland annat på Västervik och deras näringslivsbolag, Västervik Framåt för att ta del av andra kommuners näringslivsarbete.

Samtidigt arbetade vi fram upplägget för Motala och 13 september 2011 registrerades Tillväxt Motala Ekonomisk förening med i dagsläget ca 400 medlemmar varav Motala kommun är en. Insatsen i föreningen är en symbolisk summa, 1 000 kronor. Föreningen äger Tillväxt Motala AB som registrerades 9 november 2011. I föreningens ägardirektiv till bolaget står att bolaget inte ska vinstmaximera och att eventuellt överskott ska återinvesteras i verksamheten vilket innebär att bolaget inte är ett regelrätt kommersiellt bolag. Upplägget tillsammans med den breda förankringen hos medlemsföretagen vilka representerar cirka 10 000 arbetstillfällen är unikt och har varit framgångsrikt och blivit positivt uppmärksammat från många andra kommuner.

Fick uppdraget 2012

På hösten 2011 beslutade Motala kommun i full politisk enighet att upphandla näringslivstjänster, platsmarknadsföring och turism/besöksnäring enligt LOU. Tillväxt Motala AB lämnade in anbud på upphandlingen och 1 april 2012 erhöll bolaget uppdraget. Förändringen innebar att kommunens näringslivsenhet och verksamhet inom besöksnäringen avvecklades. Tillväxt Motala baseras på en samverkan mellan kommun och näringsliv. Även ekonomiskt bygger upplägget på att både näringslivet och kommunen bidrar till verksamhet för att gemensamt optimera näringslivsarbetet och få bästa möjliga resultat.

Tillväxt Motala har under åren byggt upp ett stort antal arenor och plattformar för samverkan mellan företagen och mellan Motala kommun och näringslivet.

Redan på våren 2013 sjösattes platsvarumärket, Motala Östergötlands sjöstad, efter ett mycket snabbt och intensivt arbete och stort engagemang från både kommunen och näringslivet. Varumärket fick ett mycket positivt mottagande och har ett otroligt högt värde på igenkänning. 2013 utsågs Tillväxt Motala till årets Östgötaambassadör för sitt engagemang för Motala och strategiska val att använda Östergötland i sitt varumärke och därigenom stärka både kommunen och destinationen.

Mötesplatser på en mängd olika vis

Motala företagscenter med Coffice ger nya och etablerade företag möjlighet att hyra en temporär arbetsplats och därigenom etablera kontakt med andra företagare.

På Coffice ordnas frukost- och lunchmöten där man tar del av information från näringslivet och kommunen samtidigt som man lär känna varandra och affärssamarbeten skapas. För att bidra till utveckling i företagen anordnas utbildningar och seminarier. Utöver detta arrangeras alltid fulltecknade frukostar ute på olika företag och organisationer – Sjöstadmorgon.

Tillväxt Motalas medlemsföretag är engagerade i 10 branschråd där man diskuterar branschspecifika frågor och etablerar samarbeten i respektive bransch. Branschråden agerar ofta operativt när problem eller behov i en bransch uppkommer. Tack vare medlemmarna i branschrådet Tillverkning/Industri räddades Industriprogrammet i Motala. Delar av branschrådet medverkar varje år på underleverantörsmässa, Elmia Subcontractor, under gemensam flagg.

På företagsmässan Motala Expo ställer ca 130 företag ut varje år. Utvärderingar visar på en konkret affärsnytta för utställarna. När mässan är öppen för allmänheten får besökarna möjlighet att bekanta sig med företagen och deras verksamhet vilket också öppnar möjligheter till presumtiva anställningar.

Den årliga byggbranschdagen är uppskattad både av branschen och alla som deltar. Här ges möjligheten att följa den så viktiga utvecklingen på bostads- och fastighetsmarknaden när både kommunen och intressanta företag informerar om nuläget och framtida utveckling och etableringar. Tillväxt Motalas nätverk Livet i Motala där banker, mäklare, fastighetsbolag med flera ingår har en viktig roll i processen framåt.

Den kommande miljardetableringen av Lalandia har krävt ett gediget och professionellt arbete under lång tid. De positiva effekterna av denna med arbetstillfällen och följdetableringar samt inkomstmöjligheter för befintliga och presumtiva företag kommer att ge Motala en stark tillväxt.

Har lyckats vända en negativ trend

2013 anordnades första gången Motalagalan som har blivit en stor succé där vi får hylla alla de föredömen och entreprenörer och deras medarbetare som med engagemang och drivkraft hjälper till att utveckla Motala.

Att vi har lyckats vända den negativa trenden inte bara i attityder utan också i fakta har Tillväxt Motalas verksamhet sedan 2012 positivt bidragit till.

Antalet arbetsställen och arbetstillfällen har ökat, både totala arbetslösheten och ungdomsarbetslösheten har minskat, den sistnämnda från att ha varit extremt hög. Vi har en positiv befolkningstillväxt och framförallt upplever vi en framtidstro både bland våra medlemmar och Motalaborna som vi var mycket långt ifrån när vårt arbete började.

Lagspelet mellan Motala kommun och Tillväxt Motala är nödvändigt. Kommunens roll är att ge bästa möjliga förutsättningar vad gäller service på olika sätt både till näringslivet och Motalaborna och bolaget arbetar proaktivt med näringslivsutveckling för att bidra till arbetstillfällen och utveckling.

Det är en ständigt pågående process som har tagit oss en bra bit på väg.

Lars Alvefjord, Christina Gyberg, Fredrik Järkemyr, Håkan Ström

Publicerad: 16 oktober 2020
Senast uppdaterad: 26 januari 2023

Hittar du inte vad du söker?