Tillväxt Motala vinner upphandling

Det står nu klart att Tillväxt Motala får fortsatt förtroende av Motala kommun att driva kommunens näringslivsutveckling samt turism och besöksservice. Flytt till nya lokaler i centrum och nya forum för företag att nå kommun och politiker står bland annat på agendan.

Roger Altsäter framför ett gult hus

Roger Altsäter, ordförande i Tillväxt Motalas styrelse, ser fram mot att fortsätta forma framtidens Motala.

– Det känns underbart att få jobba vidare med Motalas näringslivsfrågor. Vi tackar för förtroendet! säger Magnus Lindberg, vd för Tillväxt Motala.

I år valde kommunen att dela upp Tillväxt Motalas tidigare uppdrag i två delar, näringslivsutveckling samt turism och besöksservice. Nyligen stod det klart att bolaget vunnit båda upphandlingarna.
–  Uppdragen ligger så tätt sammankopplade, därför valde vi att lämna anbud på båda. Stads- och centrumutvecklingen i Motala går hand i hand med besöksnäringsutveckling. Vi har flera pågående projekt där vi vill säkerställa att vi nått mål, till exempel upplevelsekonceptet Timbalaya, säger Roger Altsäter, ordförande i Tillväxt Motalas styrelse.

Nytt är också att uppdragen löper över fem år, i stället för som tidigare tre.  
– Det ger oss större möjlighet att jobba långsiktigt vilket känns riktigt bra, säger Magnus Lindberg.

Nytt fokus och nya lokaler

I årets upphandling utgick evenemangoch hyreskonceptet Coffice och ersattes med stadsutveckling. Nu vill man på Tillväxt Motala jobba vidare på att förverkliga visionen om att Motala ska bli hela Sveriges sjöstad.

Det är så otroligt mycket på gång i Motala nu, vi står inför ett omvälvande skifte, säger Magnus Lindberg.

– Rent historiskt har vi sett att det har hänt något stort i Motala vart hundrade år. Först kanalbygget och sedan etableringen som industristad. Nu står vi inför nästa epok där flera företag inom besöksnäringen står och knackar på dörren. Som Lalandia och nu senast Timbalaya. Nu ser vi också ut att vara nära ett beslut kring lokalerna i gamla Motala verkstad där Serneke vill renovera lokverkstaden till en evenemangslokal, fortsätter han.

Porträtt av Magnus Lindberg

Samtidigt jobbar man ständigt kring frågan om centrumutveckling. Runt årsskiftet flyttar Tillväxt Motala från sina lokaler i företagsbyn Brandmannen till Repslagargatan 13. En flytt som möjliggör en mer öppen Infopoint och nya mötesplatser.
– Förut har vi om somrarna haft en tillfällig turistbyrå öppen, senaste åren i Folkets hus. Nu öppnar vi upp för att turister och Motalabor ska kunna komma till våra nya lokaler för att få hjälp och information. Men vi håller på att titta på i vilken form.

En annan ny arena som ska etableras är geografiska nätverk, där företagare ska knytas närmare politiker och tjänstemän på kommunen.  
– Vi vill fortsätta utveckla företagsklimatet och med dessa geografiska nätverk hoppas vi kunna bygga broar mellan kommunen och företagen. I nuläget tittar vi på fyra-fem olika geografiska platser men det kan komma att utökas, säger Magnus Lindberg.

Bolaget utökar även sitt arbete inom industriell samverkan med målsättningen att både utveckla lokala företag samt att rekrytera företag utifrån som passar in i den utveckling som Tillväxt Motala vill åstadkomma.

Motala, snart hela Sveriges sjöstad

Man ser också fram mot att fortsätta forma framtidens Motala. En viktig punkt i det är att attrahera fler aktörer. Det innebär både fokus på ett bra företagsklimat men också ett fortsatt arbete med att lyfta Motala som en attraktiv bostadsort.

Antalet invånare ökar liksom företagandet och turismen. Idag är Motala en betydelsefull del av östgötaregionen med vårt unika geografiska läge vid Vättern och vår vackra natur, säger Roger Altsäter.

Mer än ett år av pandemi har gjort att man ser fram emot att få börja arrangera evenemang igen. Just nu är jobbet i full gång med att planera Motalagalan 2021 som går av stapeln 13 november.

En unik organisation

Antalet medlemsföretag i Tillväxt Motala ekonomisk förening har genom åren vuxit kraftigt, i skrivande stund cirka 380 medlemsföretag som tillsammans representerar en bra bit över 10 000 arbetstillfällen. Det gör föreningen till en av Sveriges största lokala företagsföreningar.
– Tillväxt Motala är en unik organisation som tillsammans med Motala kommun och vårt näringsliv starkt har bidragit till de senaste årens positiva utveckling där konkreta resultat har uppnåtts. Till exempel att nya företag har etablerat sig och att vi har fått ett bättre företagsklimat med många nya unga företag. En bra samverkan mellan kommun och näringsliv, säger Roger Altsäter.

– Men det som vuxit allra mest är medvetandet om Motala och alla våra fördelar, fortsätter han.

FAKTA

  • Tillväxt Motala har 2021 vunnit två upphandlingar. Dessa är:
    – Näringslivsutveckling: i den ingår platsmarknadsföring, investering och etablering, handelsutveckling och stadsutveckling i Motala.
    – Turism och besöksservice.
  • Avtalen är på fem år och börjar gälla från den 1 april nästa år. Det finns en option om en förlängning på två år.
  • Tillväxt Motala har jobbat med näringslivsfrågor på uppdrag av Motala kommun samt turism och besöksnäringsutveckling sedan 2012 efter två vunna upphandlingar.
  • Har i nuläget sju anställda.

Publicerad: 29 september 2021
Senast uppdaterad: 22 december 2021

Hittar du inte vad du söker?