Uppåt igen för gästnattsstatistiken

Trots rekordsiffrorna 2022 visar 2023 års siffror en ökning på drygt 7 procent för gästnätterna fram till och med augusti. Under juni, juli och augusti är ökningen 8,5 procent jämfört med motsvarande period 2022.

En gäst med resväska checkar in på hotell City i Motala, där receptionisten med ett leende lämnar ut nyckeln.

De utländska gästnätterna har fortsatt att öka hittills i år och i juni var ökningen hela 40 procent. Flera besöksnäringsföretag vittnar om att man upplever att det var fler besökare överlag i maj och att de utländska besökarna kom tidigare på säsongen i år.

– Vi har de senaste åren arbetet för att det ska komma fler utländska besökare under andra tider än högsommarsäsongen, så vi hoppas att det är en utveckling som håller i sig, säger Pia Axelsson, turism- och besöksnäringsutvecklare på Tillväxt Motala.

Foto: Jacob Sjöman

Under sommarsäsongen hade Motala fler gäster som övernattade i maj, juni och juli, medan det i augusti var fler 2022.

– Tyskland är fortfarande vår absolut största marknad. Göta kanal är en stor besöksanledning för tyskar, så här lägger vi extra resurser för att marknadsföra vad vi mer har i vårt område, säger Pia Axelsson.

Efter Tyskland är det Norge, Danmark, Schweiz och Nederländerna som står för majoriteten av de utländska besökarna.

Antalet hotellövernattningar har ökat de två senaste åren efter pandemin, till de högsta noteringarna hittills. 2023 har de dock totalt minskat något, trots att de utländska hotellövernattningarna ökat cirka 10 procent. Campingen har fortsatt att öka sedan 2018 och ökar även i år med nästan 10 procent hos både svenska och utländska turister.

Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och tas fram månadsvis av SCB på uppdrag av Tillväxtverket. Uppgiftsskyldighet gäller för alla typer av boendeanläggningar. Statistiken är preliminär under pågående år, slutgiltiga siffror för varje år publiceras i april året efter.

Publicerad: 19 oktober 2023
Senast uppdaterad: 19 oktober 2023

Hittar du inte vad du söker?