Uppdaterade stödåtgärder till företagare

I veckan (23/2) höll regeringen en pressträff om förstärkta och förlängda stödåtgärder till företagare. Här kommer en sammanfattning för kännedom.

Stadssiluett men grafik i form av diagram lagd över.

• Nedstängningsstödet kommer att förstärkas så att även lönekostnader ersätts. Nedstängningsstödet, som riktar sig till företag som inte kan bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning inom ramen för covid-19-lagen, innebär att företag ska kunna få upp till 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, beroende på hur mycket omsättning företaget tappar.

• Korttidspermittering på 80 procent förlängs med en månad till och med april.

• Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare kommer att förlängas till och med april 2021. Stödet handläggs av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland. Det kommer att införas en möjlighet att ta del av stödet även för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden, det vill säga 2019. Från och med stödperioden november – december 2020 sänks också omsättningskravet till 180 000 kronor. Detta görs för att fler enskilda näringsidkare ska kunna ta del av stödet. Stödet väntas gå att söka från den 1 mars.

• Ett nytt stöd riktat till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare införs. Det nya stödet kommer att utformas med utgångspunkt i reglerna och perioderna för omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Även det stödet samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

• Omställningsstödet förlängs med månaderna mars och april. Stödet kommer kunna användas av företag som tappar mer än 30 procent av omsättningen.

• Företagsakuten har förlängts till och med juni 2021. Det är ett kreditgarantiprogram som ska göra det lättare för främst små och medelstora företag att få lånefinansiering och undvika nedläggning och konkurser till följd av likviditetsproblem.

• Korttidsstödet öppnar för ansökningar den 29 mars. Företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter på grund av coronapandemin kan ansöka om stöd till korttidsarbete hos Tillväxtverket. Utbetalningar till beviljade företag beräknas starta under vecka 14.

Johanna Sjögren

Älskar att skriva om Motala och dess landsbygd, men även lokala företagshistorier. Det finns många intressanta personligheter i vår vackra kommun.

Publicerad: 23 februari 2021
Senast uppdaterad: 26 januari 2023

Hittar du inte vad du söker?