Upptäckarglädje i fiskarnas värld

Hur mår egentligen Vättern och allt levande där i? Det får nu skolelever chansen att lära sig mer om genom ett nytt projekt finansierat av EU. I det ingår ett gratis besök på museet Vätternakvariet.

IMG_2829

Se hit alla lärare och skolelever i Motala och närliggande kommuner! I ett nytt EU-finansierat Leader-projekt har det nu tagits fram nytt utbildningsmaterial om Vättern. Materialet går att använda i klassrummen, men också inne på Vätternakvariet som ni får besöka gratis.
– På vatternliv.se presenterar vi sjön, livet där i och hoten som finns, berättar Marie Kristoffersson från Calluna, som på uppdrag av Vätternvårdsförbundet har jobbat fram materialet.

Innehållet i den nya kunskapsportalen är ett resultat av 60 års forskning och miljöbevakning av Vättern. Projektets syfte förutom att vara en kunskapsbank, är att sprida hopp om att det går att förändra sjöns framtid.

Vättern har en otrolig vattenkvalité och man har lyckats vända negativa trender till exempel genom att förbjuda vissa miljögifter. Men vi måste fortsätta engagera oss, säger Marie.

– På kunskapsportalen finns ett färdigt paket med utbildningsuppgifter, så allt finns förberett för både elever och lärare, berättar hon.

Inte alla fiskar är snälla

Inne på Vätternakvariet kommer klasserna att guidas runt av Alf Hultqvist, en av museets engagerade och kunniga medarbetare.
– Jag genomför en guidning som är skräddarsydd efter studiematerialet och webbportalen, men jag brukar alltid anpassa innehållet efter deltagarna. En guidning här tar mellan 30-60 minuter beroende på hur nyfiken gruppen är, berättar han.  

Alf Hultqvist med en abbore
Alf Hultqvist med ett fint exemplar av abbore.

Alla fiskar som finns på museet har Alf fångat in själv. I akvarierna återfinns bland annat gös, gädda och kräftor. Här finns också ett urval av tropiska fiskar, som clownfiskar och pirayor.

Pirayorna får man akta sig för, jag har faktiskt blivit biten och det slutade inte väl, säger Alf och skrattar. 

För alla vetgiriga barn och lärare som vill veta mer om vad som hände när Alf blev biten av akvariets pirayor, så är det bara att ringa och boka in ett besök. Fram till nästa höst kan skolbarn gå in gratis på akvariet, men webbportalen kommer leva kvar längre än så. 

Förankrat hos lärare redan från start

Marie Kristoffersson från Calluna.

Materialet på vatternliv.se har utformats efter en enkätundersökning som gjordes för två år sedan där lärare fick beskriva vad de saknade och hur man arbetade för att uppfylla läroplanen.
– Här såg man att det saknades bra material på lokal nivå, alltså hur närmiljön mådde och inte bara i det stora hela i Sverige, säger Marie.

– Att lära sig om sin närmiljö är ett moment som finns i läroplanen, så ta nu tillfället i akt att göra något inspirerande som att få se vilka arter som lever i sjön ni bor vid, säger Johan Rahm, museichef.

Publicerad: 05 oktober 2021
Senast uppdaterad: 06 oktober 2021

Hittar du inte vad du söker?