9. Vad kan vi lära oss av årets viktigaste rapport?

Det blir allt viktigare för företag att jobba med sin digitala närvaro och trenden är tydlig. Lektion 9 i ”Bygg ditt varumärke digitalt med Emelie” handlar om årets viktigaste trendspaning när det kommer till sociala medier, nämligen den nya rapporten från Svenskarna och internet.

Bygg_ditt_varumarke_med_emelie

Svenskarna och internet är en årlig undersökning av svenska folkets internetvanor, hur användningen av internet utvecklas och digitaliseringen av samhället. Den senaste rapporten visar att nästintill alla internetanvändare, 95 procent, har använt sociala medier det senaste året. Populärast är Facebook, Instagram och Youtube. 90-talisterna är de flitigaste användarna av sociala medier, och för unga fortsätter plattformarna att vara främsta nyhetskällan.

Den generella dagliga användningen av sociala medier 2021:

  • Facebook: 54 %
  • Instagram: 46 %
  • YouTube: 35 %
  • Snapchat: 23 %
  • TikTok: 10 %
  • LinkedIn: 6 %

Youtube, Facebook och Instagram är de tre sociala medier som använts mest i Sverige det senaste året. 96 procent av nittiotalisterna samt de som är födda på 2000-talet befinner sig dagligen på de sociala plattformarna. Youtube är den tjänst som har använts mest någon gång de senaste tolv månaderna, med 8 av 10 användare. På daglig basis hamnar dock Youtube på plats tre.

Första platsen knips av Facebook, som används av hälften dagligen. Plattformen fortsätter att dominera på daglig basis, och är enda tjänsten som har ökat i användande sedan förra året – bland vuxna.

Plats två tar Instagram hem, som besöks dagligen av nära hälften av de svenska internetanvändarna. Sett till funktioner på Instagram är det fortfarande flödet som används i störst utsträckning, oavsett åldersgrupp. Samtidigt har Snapchat och Tiktok har blivit allt viktigare för de yngre.

Värt att nämna i övrigt

  • Vi har internet med oss varje dag. Internet och det digitaliserade samhället är en stor och självklar del för de flesta av oss svenskar.
  • Merparten av oss använder internet varje dag. Under 2021 använder 94 % av befolkningen internet, varav 9 av 10 gör det dagligen.
  • Mobilen är den uppkopplade enhet vi använder allra mest. Bland studenter äger varenda en av dem, alltså 100 procent, en smart mobiltelefon. Förutom våra mobiltelefoner, datorer och surfplattor hemma har 7 av 10 också andra uppkopplade enheter i sitt hem.
  • Vi vill fortsätta jobba digitalt hemifrån. Pandemin har självklart satt sina spår gällande våra digitala vanor. Det senaste året har hälften av alla yrkesverksamma i Sverige jobbat hemifrån och 9 av 10 som gjort det säger att de vill fortsätta med det när pandemin är helt över. I genomsnitt vill vi jobba hemifrån 2,2 dagar i veckan.

Vilka lärdomar innehåller rapporten när det kommer till digitala närvaro och marknadsföring?

Sociala medier börjar bli alltmer svårnavigerat. Fler plattformar har tillkommit och man ser nu tydligt att det skiljer sig mellan vilka man använder sig av främst på grund av ålderstillhörighet. Viktigt som företag och annonsör är att vara medveten om det. Vilka är din målgrupp och hur gamla är de? Att lägga alla ägg i samma korg när vi planerar närvaro på sociala medier blir allt svårare och det räcker kanske inte med endast en plattform om man vill jobba mot en bred målgrupp.

Facebook är inte den optimala kanalen för att nå alla längre. Vill man åt en yngre målgrupp kan det vara smart att utforska plattformar som Youtube, Snapchat och Tiktok.

Är det på sin plats att börja känna panik?

Nej! Även om rapporten visar att det finns tydliga demografiska skillnader, så finns det också tydlig data som pekar på att det är få av oss som är trogna en enskild plattform. Det som är den stora skillnaden är hur många timmar vi spenderar på våra favoritplattformar och det är värt att fundera på.

Den här grafen från GWI – Audience Insight Tools, Digital Analytics & Consumer Trends visar hur svenskarnas beteende på sociala medier såg ut 2020. Tittar vi till exempel på den inringade rosa spalten som avser TikTok-användare, ser vi till exempel att 89% av dem också använder Instagram och 83% av dem Facebook.

Som alltid visar det här att det är viktigt att ha med sig vilka som är ens målgrupp, hur gamla de är och var de är i livet. Var når du som företag din målgrupp? Det ä viktigare än någonsin att ha med sig i ryggen när ni funderar över var ert företag ska lägga sin tid och energi.

Vad är det med den här rapporten som gör den så intressant?

Siffrorna talar sitt eget språk. När det kommer till synlighet och att vara en synlig aktör så finns det inga andra kanaler som används i så stor utsträckning som våra sociala plattformar. För TV, radio och tryckt media är det här drömsiffror. Som företag har man inte råd att inte ha en digital närvaro när merparten av svenskarna använder sig av internet och sociala medier varje dag.

Läs Svenskarna och internets senaste rapport i sin helhet här >>

Vill du ha fler trendspaningar och tips?

Då kan jag varmt rekommendera följande nyhetsbrev som kommer cirka en gång i veckan:

Och lyssna gärna på denna insiktsfulla podden Social media disrupt som ni hittar här >>

Detta är del 9 i en serie. Här hittar du övriga lektioner >> Bygg ditt varumärke digitalt med Emelie

Emelie Fredriksson

Publicerad: 03 november 2021
Senast uppdaterad: 02 februari 2023

Hittar du inte vad du söker?