Vi söker en leverantör för Bråstorp shoppings digitala kanaler 2024

För handelsnätverket Bråstorp shoppings räkning söker vi nu en leverantör som löpande kan publicera material i nätverkets sociala kanaler på Facebook och Instagram.

bråstorp

Bakgrund

Handelsnätverket i Bråstorp skapades då aktörer i området saknade en arena för gemensamma frågor och marknadsföringsinsatser. Ett av nätverkets första steg var att skapa ett gemensamt varumärke, som sedan 2022 heter Bråstorp shopping. Nätverket består just nu av 15 medlemmar. Nätverkets mål är att:

 • Öka antalet besökare och kunder.
 • Öka företagens omsättning och antal anställda.
 • Stärka varumärket Bråstorp shopping.

Om uppdraget

Nätverket söker nu en leverantör som löpande kan publicera material i nätverkets sociala kanaler på Facebook och Instagram med start 1 januari och avslut 31 december 2024, med möjlighet till option på ett (1) år.

Uppdraget gäller bland annat att fota, filma och skriva texter för att på bästa sätt marknadsföra aktörernas utbud, erbjudanden och aktuella händelser i området. Stor vikt läggs vid att alla medlemmar syns regelbundet och ges samma chans till exponering.

Vi ser även att ni i samråd med oss utvecklar kanalernas innehåll och kommer med förslag på nya moment.
Under vissa förutbestämda temadagar/högtider vill vi att ni i god tid samlar flera aktörer i ett inlägg, som sedan marknadsförs av Tillväxt Motalas digitala marknadskommunikatör.

Innehållet i de båda kanalerna (Facebook och Instagram) kan utgå från samma grundmaterial, men ska anpassas efter respektive kanal de publiceras i.

Vi förväntar oss att ni besöker handelsområdet minst varannan vecka.

Facebooksidan Bråstorp shopping

 • Publicera minst två (2) egenproducerade inlägg i veckan som når en räckvidd på minst 1400.
 • Kunna dela medlemmarnas eget material, men med kravet att materialet håller hög nivå och att balansen mellan olika aktörer behålls.
 • Om intresse finns från medlemmarna, minst en tävling i månaden, samt en julkalender i december.
 • Innehållet ska vara varierat, av hög kvalitet och bestå av både rörligt material, bilder och tilltalande texter.
 • Majoriteten av bilderna/filmerna ska innehålla människor.

Instagramkontot Bråstorp shopping

 • Publicera minst två (2) egenproducerade inlägg i veckan med en räckvidd på i snitt 600 personer.
 • Kunna dela medlemmarnas eget material, men med kravet att materialet håller hög nivå och att balansen mellan olika aktörer behålls.
 • Om intresse finns från medlemmarna, minst en tävling i månaden.
 • Innehållet ska vara varierat, av hög kvalitet och bestå av både rörligt material, bilder och tilltalande texter.
 • Blanda olika format; karusellinlägg, bilder, reels, händelser och så vidare.


Övrigt

Ni förväntas delta i avstämningsmöten (4 stycken) under året gällande innehållet i kanalerna, tillsammans med Tillväxt Motalas marknadsavdelning. Dessutom förväntas ni delta på nätverkets informationsmöten (4 stycken). Ni ska en gång i kvartalet, samt efter avslutat uppdrag, i skriftlig form redovisa resultatet av ert arbete. Medlemskap i Tillväxt Motala Ekonomisk förening premieras.

Arbetsprov
För kvalitetsbedömning vill vi tillsammans med offererat pris också ha in presentation av två (2) referenskonton av varierande karaktär som ni arbetat med det senaste året.

Offert skickas till annelie.niklasson@tillvaxtmotala.se senast 30 november 2023. Har ni frågor kan ni höra av er till Annelie Niklasson på 076-102 11 32 eller mejl.

Publicerad: 09 november 2023
Senast uppdaterad: 09 november 2023

Hittar du inte vad du söker?