Vi söker en leverantör för Motala centrums digitala kanaler 2024

För handelsnätverket Motala centrums räkning söker vi nu en leverantör som löpande kan publicera material i nätverkets sociala kanaler på Facebook och Instagram.

Centrum

Bakgrund

Sedan många år tillbaka samlas Motala centrums handelsföretagen i ett nätverk under Tillväxt Motala. En del i arbetet består av att utveckla och driva varumärket Motala centrum. Nätverket har i nuläget 28 medlemmar. Nätverkets mål är att:

 • Öka antalet besökare och kunder.
 • Öka företagens omsättning och antal anställda.
 • Stärka varumärket Motala centrum.

Uppdraget

Nätverket söker nu en leverantör som löpande kan publicera material i nätverkets sociala kanaler på Facebook och Instagram med start 1 januari och avslut 31 december 2024, med möjlighet till option på ett (1) år.

Uppdraget gäller bland annat att fota, filma och skriva texter om aktörernas utbud, erbjudanden och aktuella händelser i området. När nätverket ordnar aktiviteter i centrum vill vi att ni är på plats och skildrar det.

Stor vikt läggs vid att alla medlemmar syns regelbundet och ges samma chans till exponering.

Vi ser även att ni i samråd med oss utvecklar kanalernas innehåll och kommer med förslag på nya moment.
Under vissa förutbestämda temadagar/högtider vill vi att ni i god tid samlar flera aktörer i ett inlägg, som sedan marknadsförs av Tillväxt Motalas digitala marknadskommunikatör.

Innehållet i de båda kanalerna ska vara unikt för just den kanalen (Facebook eller Instagram).

Vi förväntar oss att ni besöker handelsområdet minst varannan vecka.

Facebookkontot Motala Centrum

 • Fota/filma och posta minst två (2) egenproducerade inlägg i veckan som når en räckvidd på minst 1600.
 • Innehållet ska i största mån vara unikt, alltså inte bestå av samma material som på Instagram. Undantag kan göras vid evenemang.
 • Kunna dela medlemmarnas eget material, men med kravet att materialet håller hög nivå och att balansen mellan olika aktörer behålls.
 • Om intresse finns från medlemmarna, minst en tävling i månaden samt en julkalender i december.
 • Innehållet ska vara varierat, av hög kvalitet och bestå av både rörligt material, bilder och tilltalande texter.
 • Lyfta sådant som händer i form av exempelvis centrumaktiviteter, pyntning och nyheter.

Instagramkontot Motala centrum

 • Fota/filma och posta minst två (2) egenproducerade inlägg i veckan med en räckvidd på i snitt 900 personer.
 • Innehållet ska i största mån vara unikt, alltså inte bestå av samma material som på Facebook. Undantag kan göras vid evenemang.
 • Utöver ovanstående material, vara lyhörd och kunna dela medlemmarnas egna material i kanalen men med krav att materialet håller hög nivå
 • Om intresse finns från medlemmarna, minst en tävling i månaden.
 • Innehållet ska vara varierat, av hög kvalitet och bestå av både rörligt material, bilder och tilltalande texter.
 • Lyfta sådant som händer i form av exempelvis centrumaktiviteter, pyntning och nyheter.


Övrigt

Ni förväntas delta i avstämningsmöten (4 stycken) under året gällande innehållet i kanalerna, tillsammans med Tillväxt Motalas marknadsavdelning. Dessutom förväntas ni delta på nätverkets informationsmöten (4 stycken). Ni ska en gång i kvartalet, samt efter avslutat uppdrag, i skriftlig form redovisa resultatet av ert arbete. Medlemskap i Tillväxt Motala Ekonomisk förening premieras.


Arbetsprov
För kvalitetsbedömning vill vi tillsammans med offererat pris också ha in presentation av två (2) referenskonton av varierande karaktär som ni arbetat med det senaste året.

Offert skickas till annelie.niklasson@tillvaxtmotala.se senast 30 november 2023. Har ni frågor kan ni höra av er till Annelie Niklasson på 076-102 11 32 eller mejl.

Publicerad: 09 november 2023
Senast uppdaterad: 09 november 2023

Hittar du inte vad du söker?